Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP)

  1. Co je hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) a její záměr

Jedná se o metodu regrese, kterou u nás vyučoval a šířil Andrej Dragomirecký.

Tento druh regrese probíhá většinou ve stavu alfa, tj. v léčivém meditativním stavu.  Je založen na zrušení vlivu traumatizujícíh událostí, uložených hluboko v podvědomí na fyzické i duševní zdraví člověka.

HAP je druh alternativní psychoterapie.

Slovo hlubinná poukazuje na to, že pracujeme s traumaty uloženými hluboko ve vašem podvědomí, která nám negativně ovlivňují život nebo zdraví.

Slovo abreaktivní znamená, že v průběhu terapie dochází k tzv. odreagovávání – abreakci těchto traumat. K abreakci dochází opakovaným znovuprožíváním s traumatem souvisejících událostí, dokud na ně máte nějaké fyzické nebo emocionální reakce.

Slovo psychoterapie poukazuje na to, že se jedná o práci s psychikou, přesněji s vaším podvědomím.

Jedním z klíčů k úspěchu terapie je jasně stanovený záměr. Proto, když za mnou přijdete, bude to to první, co společně uděláme. Záměr můžeme stanovit např. tak, že se potřebujete zbavit atopického ekzému nebo že v budoucnu už nechcete opakovat stejný model v partnerských vztazích. Při terapii potom hledáme příčinu problému, která je uložena někde hluboko ve vašem podvědomí, tj. nejste si jí vědomi.

Záměr je také možné stanovit v průběhu konzultace „První krok“, kterou nabízím před regresí.  Více viz na záložce Konzultace.

  1. Co je hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) a její záměr
  2. Jak probíhá sezení
  3. Jak se připravit na sezení
  4. Kdy HAP není možná nebo nemusí být úspěšná
  5. Objednávka HAP, cena a platba