Ostatní služby

Výživové poradenství

Čínská astrologie

Cílem mých služeb je podporovat jednotlivce v nalezení své vlastní cesty, tj. cesty, která je v souladu s jeho/její duší. Vedu klienta/klientku k uvědomění, kde se právě teď nachází a společně plánujeme individuálně vhodný postup pro dosažení konkrétního cíle. Kromě regresní terapie, která bývá často prvním nezbytným krokem na cestě k cíli, kombinuji při své práci několik dalších metod. Nabízím konzultace, které vedou k pochopení klientovy/klientčiny situace a nabízím způsoby navazující práce na sobě. K posunu v sebepoznání často poslouží pochopení energií čínského horoskopu (astrotypu), k naladění se na sebe a dosahování životních cílů využívám meditaci a práci s afirmacemi vč. vysvětlen principů zákona přitažlivosti. Vedu klienty/klientky k vědomému postoji ke svému životu v oblsatech, které jsou pro ně klíčové. Společná práce je pokaždé jiná, neboť každý chceme a potřebujeme něco jiného. Cílem konzultací je celkové posílení schopnosti realizovat ve svém životě vytoužené změny.

(Foto: L. Brožíková)

Veškeré poskytované služby předpokládají aktivní přístup klienta a ochotu na sobě pracovat.