Základ


V běžném kontextu si vybavíme třeba rčení „škola – základ života“, základy domu, základní práva a svobody, základní potřeby a podobně. Jde vždycky o něco, co vytváří podmínky pro nějaký další rozvoj toho, k čemu konkrétní základ patří. To vše platí v dualitě, kdy vycházíme z nějakého nedostatku, z pocitu, že nám něco chybí. A tady vzniká problém.

Problém nastává ve chvíli, kdy za základ čehokoli považujeme něco, co jím ve skutečnosti není. V kontextu toho, s čím pracuji, bývá u všech lidí na začátku hlavní problém v tom, že za základ, který je třeba k něčemu, čeho chtějí dosáhnout, považují něco, co je venku, co není bytostnou součástí jich samých. Zpravidla jde o lásku a ocenění, svobodu nebo třeba, v poslední době tolik skloňovaný, mír.

Na začátku nikdy nikomu nedochází, že vše, po čem tolik touží, už má a je to jeho součástí. Že stačí si to jen uvědomit a dát tomu prostor. Láska, ocenění, svoboda i mír, jsou vnitřní stav, který si můžeme trvale darovat jen my sami a jen tehdy nám ho nikdo a nic nemůže vzít. Ať se děje cokoliv. Pokud to vše čekáme od okolí, můžeme sice mít někdy pocit, že to právě máme, ale všimněte si, že to nikdy není trvalé, je to jen chvilkové a je to jen příčinou dalšího utrpení, protože ty chvilky neustále porovnáváme s tím zbytkem a trpíme tím, že chvilky nejsou trvalé.

Když se vše vyjmenované stane trvale vnitřním stavem, když se přestaneme ztotožňovat s obsahy vlastní mysli, potom láska, ocenění, svoboda, mír i to další se stávají jedním. Je to to samé, co existence, vědomí, bůh a tak dál. A právě toto vnímám jako skutečný základ života.

Jako základ vnímám jednotu. To, z čeho vše v našem světě vychází a do čeho se vrací. Vnitřní stav neutrálu, ke kterému se můžeme přibližovat a který se nám otevírá většinou jen v záblescích. Nedá se o něm moc mluvit, protože slova budou vždy kroužit okolo stejně, jako například věda, i přes své obrovské pokroky. Ale kdo ví… 🙂 Do jednoty se navracíme cestou k sobě, která má tolik podob, kolik je nás lidí, a každá z nich tu má svoje místo.

Chcete-li, napište na martina.pribylova@pozvolna.cz a podělte se o to, co vnímáte vy sami jako základ.

Ať stále nacházíte, co skutečně hledáte 🙂

Martina

Přehled článků 2022 zde.

Přihlášení k odběru novinek Pozvolna k sobě zde.

Objednat konzultaci/terapii zde.

Přihlásit se na setkání zde