Dualita

Dualita je projevem jednoty. Když pohrdáš dualitou (projevem jednoty/hmotným světem), pohrdáš sám sebou. Pak jsi mezi jednotou a jejím projevem postavil hráz. Bráníš tím hladkému plynutí a prolínání mezi projeveným a neprojeveným.

Na počátku bylo pohrdání vlastním tělem. Ztotožnění s tělem, které mysl nikdy nemůže ovládnout, neboť je ovládáno samotným principem života, jímž pohrdat nelze, a na který mysl oddělená od jednoty nikdy nestačí.

Jedině pokud nelpíš na existenci příčiny každého jevu, jedině tím připustíš možnost cesty k jednotě.

Na regrese a konzultace klienti přicházejí v podstatě z důvodu, že si uvědomují své problémy s existencí v duálním světě, tedy ve světě, v němž lidská mysl vše hodnotí, kde všemu přiřazuje kladný nebo záporný náboj. Toužíme se přiblížit jednotě. Způsob, kterým to lze provést je, přestat hodnotit, co se v nás a v našem okolí děje. Stát se svědkem, pozorovatelem.  To se v první chvíli zdá být nadlidským úkolem. Máme ale berličky, které nám v tom mohou pomoci. Pro každého je to něco jiného.

Jak fungují třeba regrese? Například Kvantová regrese může mnohým umožnit na chvíli prožít stav nehodnocení, prostého bytí. Poznají, jak ten stav vypadá. A to je zpráva pro mysl, že skutečně může fungovat jinak, že nemusí být ve vleku neprospívajících vzorců myšlení. Samozřejmě záleží na každém, resp. na vědomí, jak se daný jednotlivec, podle svého unikátního nastavení, bude vyvíjet dál.

Ve skutečnosti ani tento svůj vývoj neovliňujeme. Například když narazíme na metodu, která nás osloví. To, že na informaci o ní nějak reagujeme, se děje samo. Informace o našem rozhodnutí jsou totiž v našem mozku o chvilku dřív, než si svoje rozhodnutí vůbec uvědomíme. Přesto stále chceme něco někam tlačit a mít svůj život absolutně pod kontrolou. A proč vlastně? Proč jenom prostě nebýt v klidu?

Přehled článků 2022 zde.

Přihlášení k odběru novinek Pozvolna k sobě zde.

Objednat konzultaci/terapii zde.

Přihlásit se na setkání zde