Můj příběh

K regresní terapii a dalším znalostem a metodám, které lze využít k osobnímu rozvoji, mě přivedla touha změnit a řídit svůj život a věnovat se činnostem, které mi přináší radost.

Na začátku byla nešťastná žena s nadváhou na hranici obezity a řadou psychických i zdravotních problémů, která si myslela, že má sama sebe ráda. Že je na omylu, zjistila po pár letech snažení, které přinášelo jen dílčí a krátkodobé výsledky.

Můj hlavní omyl spočíval v chybném postoji k sobě samé. Postupně přišlo hluboké poznání, že změna vztahu k sobě je to první, od čeho se odvíjí jakákoliv zásadní změna správným směrem.

A tak se u mě na první místo dostalo vyřešení největších životních traumat a učení se životu s hlubokou láskou k sobě. Ověřila jsem si, že bez toho to ostatní nefunguje vůbec, nebo jen částečně.

Můj život se významně začal měnit ve chvíli, kdy jsem po týdenní regresní terapii u Petra Velechovského a následné několikaměsíční intenzivní práci na sobě samé postupně udělala několik zásadních životních změn, v nichž mě brzdily staré psychické bloky (traumata). Nejtěžší bylo nejprve sebrat odvahu a do změn se vůbec pustit. Začít mi pomohla každodenní hodinová meditace, do které jsem se nořila každé ráno celých 40 dnů.

Nejprve jsem se zaměřila na změnu v pracovní oblasti a začala se částečně věnovat věcem, které mě baví a v nichž vidím smysl. Víc času jsem potřebovala na odchod ze vztahu, v němž jsem sice na jediné, ale zásadní, úrovni zrazovala samu sebe. To mi otevřelo nový svět, nové perspektivy, absolvovala jsem kurz regresní terapie u Pavla Sobka, moje podnikání se začalo ubírat stále smysluplnějším směrem… A tak pokračuji dál.

Podporuji i své fyzické tělo stravou, která mu vyhovuje. Když to potřebuji, užívám přírodní doplňky stravy. Jsem v rámci možností co nejvíce na čerstvém vzduchu, cvičím podle aktuální potřeby a mnoho dalšího.

Řídím se zkrátka poznáním, že jsme takoví, jaká je naše výživa – duchovní, mentální i fyzická… A je mi stále lépe 🙂

Má práce, jejímž základním kamenem se stala především regresní terapie a vedení klientů k uvědomění a pochopení příčin toho, co se jim v životě dělo/děje a jak změnit orientaci z minulosti na budoucnost, mi přináší radost a hluboké uspokojení. K tomu nabízím i další doplňkové služby jako doporučení v oblasti změn životního stylu, výživové poradenství nebo doporučení přírodních doplňků stravy. V práci s klienty využívám také možnosti, které nabízí čínský astrotyp.

Svou pravou cestu člověk nachází postupně, nic se nedá uspěchat, má-li to mít kýžený účinek a dlouhodobé trvání. Těší mě, když mí klienti POZVOLNA, každý svým tempem, postupně dosahují alespoň části svých osobních cílů a přibližují se pravé cestě své duše. Pochopitelně, nikdy nekončící škola to je i pro mě, neboť vývoj nikoho z nás, dokud jsme tady, nikdy nekončí :-).

S úctou a láskou

Martina P.