Můj příběh

K různým metodám regrese mě přivedla touha změnit a řídit sama svůj život a mít práci, která mi přináší radost a v níž vidím smysl.

Na začátku byla nešťastná žena s řadou psychických i fyzických problémů, která si myslela, že má sama sebe ráda. Že jsem na omylu, jsemzjistila po pár letech snažení, které přinášelo jen dílčí a krátkodobé výsledky.

Můj hlavní omyl spočíval v chybném postoji k sobě samé. Postupně přišlo hluboké poznání, že změna vztahu k sobě je to první, od čeho se odvíjí jakákoliv zásadní životní změna správným směrem.

A tak se u mě na první místo dostalo vyřešení největších životních traumat a učení se životu s hlubokou láskou k sobě. Ověřila jsem si, že bez toho to ostatní nefunguje vůbec, nebo jen částečně.

Můj život se významně začal měnit ve chvíli, kdy jsem po týdenní regresi u Petra Velechovského a následné několikaměsíční intenzivní práci na sobě postupně udělala několik zásadních životních změn, v nichž mě dosud brzdila stará traumata. Nejtěžší bylo nejprve sebrat odvahu a do změn se vůbec pustit. Začít měnit život mi pomohla každodenní hodinová meditace, kterou jsem praktikovala každé ráno celých 40 dnů.

Nejprve jsem se zaměřila na změnu v pracovní oblasti a začala se částečně věnovat věcem, které mě baví a v nichž vidím smysl. Víc času jsem potřebovala na odchod ze vztahu, v němž jsem léta  zrazovala samu sebe. To mi otevřelo nový svět, nové perspektivy a v následujících dvou letech jsem absolvovala kurzy různých metod regrese. Regrese jsem začala nabízet klientům a zjistila jsem, že je to práce pro mě. Věděla jsem však, že to je teprve začátek.

V roce 2020, hluboce ovlivněném kovidovou pandemií, jsem, po absolvování této nemoci na vlastní kůži, dostala možnost vyvinout nový způsob práce s klienty, který jsem nazvala Léčení vědomím. Opět tedy nastal velký posun.

Řídím se poznáním, že jsme takoví, jaká je naše výživa – duchovní, mentální i fyzická. A navíc, že o tom, jak vypadá náš život, rozhodujeme pouze my sami.

Má práce je založena na vedení klientů k uvědomění a pochopení příčin toho, co se jim v životě dělo/děje a ke změně orientace z minulosti na budoucnost.

Svou pravou cestu člověk nachází postupně, nic se nedá uspěchat, má-li to mít kýžený účinek a dlouhodobé trvání. Těší mě, když mí klienti POZVOLNA, každý svým tempem, postupně dosahují alespoň části svých osobních cílů a přibližují se pravé cestě své duše. Pochopitelně, nikdy nekončící škola to je i pro mě, neboť vývoj nikoho z nás nikdy nekončí :-).

S úctou a láskou

Martina P.