Léčení vědomím

CO JE LÉČENÍ VĚDOMÍM(LV)

Jedná se o intuitivní způsob práce, který se vyvinul a dále vyvíjí mou vlastní prácí na sobě. Vzešel ze zkušeností s regresemi, meditacemi a dalšími metodami.

Při LV dochází na úrovních vašeho podvědomí k vytváření předpokladů pro změnu vašeho života v souladu s vámi, s vaší podstatou. Na tom, zda, jak a kdy změny uskutečníte, potom záleží pouze na vás, na vašich rozhodnutích, vaší aktivitě. Abyste změny dostali až na buněčnou úroveň, tj. až do fyzického těla/hmoty, je potřeba sebrat odvahu a využívat výzev, které vám život bude přinášet. Jinými slovy, měnit naučené způsoby chování a jednání. Tvůrcem svého života jste a vždy budete jen vy sami.

KDY LZE LÉČENÍ VĚDOMÍM (LV) VYUŽÍT

 1. KDYKOLIV, KDY CÍTÍTE, ŽE SE POTŘEBUJETE POSUNOUT DÁL.
 2. POKUD HLEDÁTE ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.
 3. Jako PŘÍPRAVU NA REGRESI, pokud je to třeba.
 4. Pokud hledáte MÉNĚ ČASOVĚ NÁROČNÉ ŘEŠENÍ, než je regrese, co se týče zejména délky sezení. Zde se předpokládá jedno, příp. více kratších pravidelných sezení (délka sezení  1-1,5 hodiny, 1. sezení je někdy delší).
 5. PO REGRESI, JAKO DALŠÍ KROK VE VAŠEM VÝVOJI. Např. pokud cítíte, že je třeba po regresi něco „dotáhnout“, nebo k řešení problémů, kterých se regrese dotkla pouze okrajově a staly se aktuálními.
 6.  V případech, KDY REGRESE Z NĚJAKÉHO DŮVODU NENÍ MOŽNÁ (zdravotní omezení, závislost na návykových látkách, užívání jakýchkoliv tlumících léků, apod.).

PRINCIP PRÁCE PŘI LÉČENÍ VĚDOMÍM (LV)

 1. Společně s vámi pracuji s vaším podvědomím.
 2. Vše probíhá v napojení mého i vašeho vědomí na zdroj léčivé životní energie (nepolární energie), která může být nazývána různě (Zdroje, Bůh, Stvořitel, atd.).
 3. Podstatnou podmínkou úspěchu je vaše důvěra v tuto energii, v to, že vám může pomoci.
 4. Stejně tak je důležitá vaše důvěra ve mě, i ve vaše vedení. Toto je totožné s regresemi a jakýmkoliv jiným podobným způsobem práce. Vždy máte přehled o tom, co se děje. Nestane se nic, co předem neodsouhlasíte.
 5. V důsledku léčení dochází ke změně nastavení  jednotlivých úrovní podvědomí tak, aby pracovalo pro vás, ne proti vám. Vždy víte, co se děje. Děje se vždy jen to, s čím sami souhlasíte.
 6. V případě cizích energetických vlivů (přivtělené duše, kletby, sliby apod.) lze tyto vlivy odvést či zrušit.
 7. Lze účinně podpořit i léčení nemocí fyzického těla.
 8. Na konci sezení vám doporučím způsob vaší další individuální práce.

S ČÍM JE TŘEBA POČÍTAT

 1. Nejde o léčení, kdy s vámi něco udělám a vy budete mít vše vyřešeno. Tak nefunguje v této oblasti nic, co má v důsledku dobré a trvalé výsledky.
 2. Výsledky LV nemusí mít tudíž maximální možný efekt, pokud se k nim postavíte pasivně.
 3. Vždy je nutné počítat také s tím, že pro dosažení kýženého výsledku musíte být připraveni na sobě dál samostatně pracovat a pro pozitivní změny něco sami udělat. V rámci sezení ode mě dostanete doporučení, jak pokračovat.
 4. Je třeba se k sobě chovat s láskou, soucitem, pochopením a respektem.

CENA

Osobní terapie

 • 1. sezení (do 120 min.)                          1 800 Kč (v návaznosti na regresi 1 500 Kč)
 • každé další sezení (do 90 min)        1 200 Kč (v návaznosti na regresi 1 200 Kč)
 • příplatek za osobní návštěvu u klienta (pouze Praha) 300 – 500 Kč dle vzdálenosti

Online terapie (Skype, Whatsapp) – sezení proběhne po přijetí platby na účet

 • ceny jsou stejné jako u osobních terapií

Objednat na LV se můžete zde: OBJEDNÁVKA KONZULTACE/TERAPIE