Léčení vědomím

CO JE LÉČENÍ VĚDOMÍM

Jedná se o intuitivní způsob práce, který se vyvinul a dále vyvíjí z mých zkušeností a dosud používaných metod regresí, meditací, některých dalších metod a vlastní práce na sobě.

PRINCIP PRÁCE PŘI LÉČENÍ VĚDOMÍM

 1. Společně s vámi pracuji s vaším podvědomím.
 2. Vše probíhá v napojení mého i vašeho vědomí na léčivou energii Zdroje (nepolární energie).
 3. Podstatnou podmínkou úspěchu je vaše důvěra v tuto energii, v to, že vám může pomoci.
 4. Stejně tak je důležitá vaše důvěra ve mě. Toto je totožné s regresemi a jakýmkoliv jiným podobným způsobem práce. Vždy máte přehled o tom, co se děje. Nestane se nic, co předem neodsouhlasíte.
 5. V důsledku léčení dochází ke změně nastavení podvědomí tak, aby pracovalo pro vás, ne proti vám. Vždy víte, co se děje. Děje se vždy jen to, s čím sami souhlasíte.
 6. V případě cizích energetických vlivů (přivtělené duše, kletby, sliby apod.) lze tyto vlivy odvést či zrušit.
 7. Lze účinně podpořit i léčení nemocí fyzického těla.

KDY LZE LÉČENÍ VĚDOMÍM VYUŽÍT

 1. KDYKOLIV, KDY CÍTÍTE, ŽE SE POTŘEBUJETE POSUNOUT DÁL.
 2. POKUD HLEDÁTE JINÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, než je regrese.
 3. Jako PŘÍPRAVU NA REGRESI, pokud je to třeba.
 4. Pokud hledáte MÉNĚ ČASOVĚ NÁROČNÉ ŘEŠENÍ, než je regrese, co se týče zejména délky sezení. Zde se předpokládá jedno, příp. více kratších pravidelných sezení (délka sezení cca 1,5 hodiny u prvního sezení, následující jsou potom okolo 1 hodiny).
 5. PO REGRESI, JAKO DALŠÍ KROK VE VAŠEM VÝVOJI. Např. k řešení problémů, kterých se regrese dotkla pouze okrajově.
 6.  V případech, KDY REGRESE Z NĚJAKÉHO DŮVODU NENÍ MOŽNÁ. Jedná se např. o situace, kdy

– klient má závislost na návykových látkách (drogy, alkohol), nebo užívá tlumící léky, které regresi znemožňují, příp. mohou snižovat její úspěšnost,

– klient má zdravotní omezení, která regresi prakticky zněmožňují (např. nemůže dlouho sedět/ležet v jedné poloze).

S ČÍM JE TŘEBA POČÍTAT

 1. Nejde o léčení, kdy s vámi něco udělám a vy budete mít vše vyřešeno. Tak nefunguje v této oblasti nic, co má v důsledku dobré a trvalé výsledky.
 2. Výsledky Léčení vědomím nemusí mít tudíž maximální možný efekt, pokud se k nim postavíte pasivně.
 3. Vždy je nutné počítat také s tím, že pro dosažení kýženého výsledku musíte být připraveni na sobě dál samostatně pracovat a pro pozitivní změny něco sami udělat. V rámci sezení ode mě dostanete doporučení, jak pokračovat.
 4. Je třeba se k sobě chovat s láskou, soucitem, pochopením a respektem.

CENA

Osobní sezení :

 • sezení v délce do 45-75 min. 1 000 Kč
 • sezení v délce 75-90 min 1 500 Kč
 • sezení v délce 105-120 min. 1 800

Online terapie (Skype, Whatsapp):

 • online sezenív délce do 90 min. 1 000 Kč – sezení proběhne po přijetí platby na účet

Objednat Léčení vědomím