Kvantová regrese

 1. Co je kvantová regrese

Jedná se o metodu regrese, kterou vyučovala a šířila Dolores Cannon.

Tento druh regrese probíhá vleže ve stavu hlubokého uvolnění a využívá komunikace s Vyšším vědomím klienta.

Průběh regrese má 2 hlavní části. První částí je samotná regrese, kdy jsou klientovi ukázány události (většinou minulé životy, někdy i události ze života současného), které potřebuje vidět k pochopení problémů, s nimiž přišel. Druhou část představuje komunikace s Vyšším vědomím klienta, bytostmi lásky a světla, které odpovídají na otázky, s nimiž klient přišel. Klient tak může získat velmi ucelený obrázek o záležitostech, kvůli nimž se rozhodl kvantovou regresi absolvovat.

Zde  najdete další informace ke kvantové regresi:

  1. Co je kvantová regrese
  2. Jak probíhá sezení
  3. Jak se připravit na sezení
  4. Obrázky k zapamatování
  5. Kdy regrese není možná nebo nemusí být úspěšná
  6. Objednávka kvantové regrese, cena a platba