Každodenní zklidnění

Zvu vás ke každodennímu zastavení v tichu, k zastavení v sobě.

Připojte se tak, že sami sobě dovolíte každý den, v 18:30, nebo v jiný čas, spočinout ve svém nitru v tichu, a spojit se tak se svým božským já, s čistým vědomím.

Jak na to? Stačí si na nějakou dobu v klidu sednout nebo lehnout a věnovat tuto chvíli spojení se sebou samými. Vytrvejte po dobu, která je vám příjemná. Můžete třeba začít jen několika minutami a postupně čas prodlužovat. Záleží jen na vás, někdo medituje třeba při chůzi, pletí zahrady apod.

To je všechno.  Podstatné je, vědomě zaměřit pozornost na své nitro, na ticho za myšlenkami a pocity. Tím, že se vědomě společně věnujeme tomuto zastavení, vytváříme energetický prostor, v němž se vzájemně posilujeme.

Je nutné meditovat právě v 18:30? Ne, zastavit se můžete kdykoliv. Spojte se se sebou klidně i v jiný čas, nejlépe vždy, když si na to vzpomenete. Když se oprostíte od představ a očekávání, zjistíte, že ani na čase nezáleží. Ten výše zmíněný energetický prostor existuje stále.

Nic zázračného za tím nehledejte, jde o prosté zklidnění a vnímání sebe samých. Bytí ve vnitřním tichu, v přítomnosti. Zázraky se dějí stále. 🙂

Komu to pomáhá, může se nejprve spojit přes srdeční centrum (4. čakru) se Zemí vědomou cestou k zemskému jádru a následně pokračovat propojením s nebem, tj. použít například způsob, který občas používám při sezeních. Záleží na tom, co funguje právě vám.

Jde jen o to, propojit se způsobem, který vám osobně vyhovuje, se vším, co jest a tím i se sebou, s čistým vědomím.

Pokud přijdou myšlenky, jen je pozorujte a nechávejte odplynout, případně jděte pod ně, či za ně nebo je překročte.

Co tady píšu, berte pouze jako inspiraci. To nejlepší pro sebe vždycky najdete jen v sobě. Co vám nesedí, nechte být. 🙂

Svoje postřehy z tohoto každodenního zklidnění a případné dotazy mi můžete napsat na martina.pribylova@pozvolna.cz .

Srdečně

Martina