Doplňky stravy Energy

Určení vhodných doplňků stravy a testování potravinových alergií (metoda EAV) – produkty firmy Energy

Pro zájemce nabízím poradenství v oblasti doplňků stravy, které vyrábí firma Energy, a. s. S jejich použitím mám dlouhodobou osobní zkušenost, proto vím, co od nich lze čekat. Vzhledem k tomu, že v dnešní době už strava neobsahuje vše, co bychom očekávali, je někdy použití doplňků stravy více než vhodné. Kromě jiného nám často mohou pomoci dosáhnout svých cílů mnohem efektivněji.

Vhodnost doplňků stravy určuji pomocí přístroje Supertronic, který využívá tzv. metodu EAV, tj. slouží k měření elektrické impendance kůže v místech definovaných akupunkturních bodů. Pomocí přístroje je tak možné velmi přesně určit vhodnost konkrétního přípravku pro klienta.

Pomocí uvedené metody je možné určit i potravinové alergie.

Upozornění: Přístroj Supertronic nelze použít u osob postižených epilepsií a u klientů s kardiostimulátorem či jiným elektronickým řídicím implantovaným přístrojem, např. inzulinovou pumpou. V uvedených případech je možné vhodný doplněk určit alternativě na základě doplňujících informací poskytnutých klientem.