Konzultace pro zaměstnance ZŠ a MŠ Barrandov

PROČ KONZULTACE VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ A MŠ BARRANDOV NABÍZÍM?

Nabídka konzultací vznikla na jaře 2021 na popud ředitelky ZŠ a MŠ Barrandov Veroniky Urban Volfové.  Impulsem se stala situace české společnosti, spojená s pandemií koronaviru, která se negativně odrazila na psychice učitelů i dalších pracovníků školy. Záměrem je nabídnout  zaměstnancům školy podporu formou níže popsaných konzultací a pomoci jim tak situaci lépe zvládnout.  Konzultace jsou pro zaměstnance ZŠ a MŠ hrazeny z FKSP.

MÍSTO KONZULTACÍ

  • Základní škola a mateřská škola Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

ČASY KONZULTACÍ

  • pondělí a/nebo čtvrtek
  • začátky konzultací: 13:30, 15:00 a 16:30
  • volné termíny zjistíte v harmonogramu konzultací (viz odkaz na konci této stránky)

DÉLKA KONZULTACE

max. 90 minut

CÍL KONZULTACE

Cílem je pomoci vám začít aktivně řešit váš aktuální problém. Podívat se na něj z různých úhlů pohledu. Pomoci vám uvědomit si, co si doopravdy přejete a najít způsoby, jak můžete svoji situaci začít měnit podle svých představ. Krátce: POMOCI VÁM DOSTAT SE NA CESTU K SOBĚ SAMÝM.

PRŮBĚH KONZULTACE

  1. V úvodu mi popíšete, proč jste přišli, co si přejete vyřešit. Já vám budu klást doplňující otázky, abych získala ucelenou představu o vaší situaci.
  2. Potom budeme společně hledat způsoby, jak konkrétně vaši situaci začít měnit ve váš prospěch. Lidi okolo měnit nemůžeme, můžeme však měnit své postoje, a tak vytvářet svět, ve kterém chceme být.
  3. V závěru konzultace, pokud si to budete přát, vás naučím krátkou meditaci, která vám v každodenním shonu pomůže naladit se sami na sebe, uvědomit si kdo jste a co je právě teď pro vás to nejlepší.
  4. Záměrem je, abyste odcházeli s představou, jak můžete začít pracovat na tom, abyste se v životě začali cítit naplnění a šťastní. Každý jsme originál, proto cesta každého z nás vede jinudy a každý potřebujeme něco jiného.

KDO JSEM

Jmenuji se Martina Přibylová. Vystudovala jsem informační vědu a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Většinu dosavadního profesního života jsem pracovala v neziskových organizacích a státní správě, v oblasti projektového řízení a poradenství. Klíčovým impulsem pro změnu směru se pro mě stala individuální práce s klienty komunitního centra v Domažlicích, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a jimž jsme pomáhali vrátit se zpět ke kvalitnímu životu. Tato zkušenost mě  nasměrovala k práci, které se věnuji nyní.

Celý svůj dospělý život jsem se ve vztahu k sobě zabývala různými způsoby osobního rozvoje, protože jsem toužila co nejlépe využít své dary a talenty.

Zkušenosti a poznatky z individuální i skupinové práce s cílovými skupinami organizací, v nichž jsem působila, ale také vlastní životní zkušenosti mě, zejména během posledního desetiletí, přivedly k objevování možností alternativních terapií a metod sebepoznání.

Na základě zkušeností s regresemi, meditacemi a dalšími metodami osobního rozvoje jsem vyvinula svůj vlastní způsob  práce, který dnes využívám při práci s klienty. Nazvala jsem ho nazvala Léčení vědomím. Klientům pomáhám uvědomit si, kdo jsou a jak se mohou dostat na cestu, která je nejlepší právě pro ně. Základem je vždy zbavení se stresu, nalezení víry v sebe a svou budoucnost a postupné nastavení optimálního životního stylu.

ABYCHOM SVŮJ POTENCIÁL MOHLI NABÍDNOUT SVĚTU, MUSÍME HO NEJPRVE UMĚT VYUŽÍT SAMI PRO SEBE.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA KONZULTACI

Stačí, když vyplníte Přihlášku na tomto webu. Na formulář Přihlášky přejdete pomocí odkazu níže. Na základě vyplněné Přihlášky se vám ozvu s návrhem termínu. Které termíny konzultací jsou aktuálně volné, zjistíte v harmonogramu konzultací (viz odkaz níže).

→ Přejít na harmonogram konzultací

→ Přejít na Přihlášku na konzultaci

 

.