Rozdíly mezi KR a HAP

  • Hlavní rozdíly mezi kvantovou regresí (KR) a hlubinnou abreaktivní psychoterapií (HAP)
    Níže uvádím rozdíly, které jsem v tuto chvíli schopna nahlédnout. Je jisté, že se spolu s dalšími zkušenostmi jejich vnímání bude dále upřesňovat.
Kvantová regrese Hlubinná abreaktivní psychoterapie
Probíhá vleže ve stavu théta. Probíhá vsedě ve stavu alfa.
Součástí je komunikace s bytostmi lásky a světla, s vaším vyšším vědomím, které odpovídá na otázky, s nimiž klient na regresi přišel. Umožňuje to průběh ve stavu hlubokého uvolnění v hladině théta. Komunikace s vaším vyšším vědomím (duchem) probíhá pouze tak, že vám pomáhá vybavit si události, které potřebujete vidět a následně odreagovat traumatické reakce na ně. Důvodem, je průběh v hladině alfa, kde není uvolnění tak hluboké.
Díky hlubokému uvolnění stačí ukázané události projít jednou. Nejsou vám ukázány pouze traumatizující události, ale i události pozitivní. Jde o umožnění komplexního pochopení. Většina lidí má zájem kvantovou regresi opakovat. Vybavené události je třeba projít tolikrát, dokud na ně máte fyzické nebo psychické reakce. Klientovi jsou ukazovány pouze traumatizující události. To bývá důvodem, proč se někomu do dalšího sezení nechce.
Ke komplexnímu pochopení souvislostí problémů, s nimiž jste přišli, dochází většinou během jediného sezení a následujícím využitím jeho audionahrávky. K pochopení souvislostí problémů, s nimiž přicházíte, je zpravidla třeba více sezení a nemusí být tak komplexní jako v případě kvantové regrese.
Je vhodná pro lidi, kteří regresi věří a přicházejí s důvěrou v to, že jejich vyšší vědomí jim může a chce pomoci. Může být vhodnější pro ty, kteří v sobě mají ještě pochybnosti nebo existují jiná omezení.

Když jsem začala používat kvantovou regresi, většinu regresí započatých metodou HAP jsme úspěšně dokončili metodou kvantové regrese jediným sezením. V některých případech však může být vhodnější HAP.