Příběh z regrese 6.

Úzkostné stavy spojené s pocitem nepřijatelnosti pro okolí, dlouhodobé užívání sedativ, vztah mezi matkami a dcerami v rodové linii a přivtělené duše zemřelého otce a babičky

Klientka okolo 50 let přišla nejprve na konzultaci z důvodu, že ji mnoho let trápí úzkostné stavy, někdy spojené s panikou, dlouhou dobu užívala slabší sedativa. Úzkostné stavy souvisely zejména s konflikty mezi klientčiným manželem a jejich dospívající dcerou. Klientka dlouhodobě užívala lehčí sedativa. Celková situace se zlepšila, když klientka začala denně meditovat, ale následující regrese byla nutná. Konzultace před regresí klientce pomohly si okolnosti uspořádat a lépe si uvědomit, v čem vnímá hlavní problém. Před regresí také, klientka užívala Korolen, který ji pomohl najít odvahu komplikovanou situaci začít účinně řešit.

Pozn: Užívání sedativ může komlikovat klientovo vybavování v průběhu terapie. V tomto případě, i přes užívání sedativ, si klientka prožité události velmi dobře vybavovala a regrese proběhla úspěšně.

Při regresi jsme prošly událost, kdy se klientka dostala do stavu úzkosti v komunikaci s manželem. Zde si klientka uvědomila, že úzkost souvisí se vztekem vyvolaným tím, že manželovi jsou její emotivní projevy nepříjemné a snaží se je tlumit. To v ní vyvolává pocit vlastní nepřijatelnosti, cítí se provinile a je přesvědčená, že se musí víc kontrolovat. Klientka si zde uvědomila podobnost své komunikace s manželem s komunikací se svou matkou. I v komunikaci s matkou má pocit vlastní nepřijatelnosti.

Po vyřešení popsané události byla odvedena z oblasti srdce přivtělená duše klientčina zemřelého otce. Měj ji rád a chtěl ji chránit, tak u ní po smrti zůstal.

Další procházené události se odehrály ve věku zhruba mezi 3. a 10. rokem. Svou matku klientka v těchto událostech vnímala jako divokou, vzteklou a nebezpečnou. Vždy šlo zároveň o to, že měla pocit, že je pro svou matku z nějakého důvodu nepřijatelná, přetrvával v ní pocit odmítnutí.

Prenatální období bylo v tomto případě klíčovou událostí. Klientce se chtělo v lůně matky plakat a utéci odtud. Vnímala tmu, teplo, vlhko a horko a bylo jí tam nepříjemně. Neměla pocit bezpečí. Zatímco otce vnímala pozitivně, matka jako by nebyla. Matka těhotenství zjistila v průběhu 2. měsíce. Nevěděla, co se sebou, ani s dítětem. Byla „divoká z paniky, že nemůže nic dělat“. Od 6. měsíce klientka v blízkosti vnímala něco tmavého a zároveň tam něco svítilo jako oheň  – „tmavě červená divoká obluda“. Bála se vedle obludy dýchat, štítila se své matky a už se těšila, až bude venku. Když se narodila, vnímala úlevu, příjemný pocit, vzduch, ale stále přetrvávala tíseň v srdci, že někde v mámě je nebezpečí. Venku však vnímala i vlídnost a přijetí. Při procházení prenatálního období a porodu klientka vnímala tlak u srdce, horko v porodních cestách a spustila se jí rýma. Kromě tlaku/tísně u srdce všechny pocity postupně odezněly.

Nakonec bylo nutné věnovat pozornost pocitům v srdci (srdečním centru). Tyto pocity se vyvinuly v pocit „trubky v srdci“. Pocit způsobila přivtělená duše klientčiny babičky, která měla podobně komplikovaný vztah se svou matkou i s dcerou. Duši jsme nejprve pomohly dořešit zátěže, které způsobily, že zůstala u klientky. Následně jsme i duši babičky odvedly do Světla.

Po regresi nastala u klientky velká úleva a nejprve i velký nárůst energie, v následujících dnech prožívala až euforické stavy. Potom následovala velká únava. Vztahy v rodině se začaly postupně měnit. Zlepšil se vztah s manželem, dcerou i matkou. Asi po měsíci mě klientka znovu vyhledala s pocitem, že neví, co má dělat s výsledky regrese, jak s nimi dál pracovat. V průběhu této konzultace jsme ještě vyčistily energie celé ženské linie jejího rodu, aby se již po generace předávaný vzorec neopakoval. Po několik generací zde byly velmi problematické vztahy mezi matkami a dcerami, původ byl vždy v prvotním nepřijetí/odmítnutí dcery matkou. Ženy rodu si tentýž mentální vzorec předávaly stále dále. Nyní je jasný i hlavní význam regrese pro klientku: jejím úkolem je pracovat na jejím vztahu se svou dcerou, která je v současné době ve velmi problematické osobní situaci.

Klientka po regresi užívala Stimaral a Celitin firmy Energy. Stimaral na podporu přijetí a zpracování změn po regresi, Celitin na podporu oběhového systému, který má klientka velmi citlivý. Postupně po konzultaci s lékařem vysadila i sedativa.