Příběh z regrese 5.

Umělé ukončení těhotenství a odvedení duše nenarozeného dítěte

Klientka ve věku okolo 30 let mě vyhledala po umělém ukončení těhotenství, protože cítila, že potřebuje celou situaci zpracovat, aby mohla jít dál a událost jí negativně neovlivnila budoucí život, zejména tehdy, až bude znovu těhotná, což plánuje.

Nejprve jsme procházely situaci, kdy klientka zjistila, že je těhotná a nakonec se rozhodla pro interrupci. Stalo se tak na začátku nouzového stavu, vyhlášeného kvůli pandemii koronaviru. Klientka i její partner celou situaci každý za sebe pečlivě zvažovali, nakonec však společně došli k závěru, že vzhledem k nejisté existenční situaci obou z nich, ještě umocněné aktuálními okolnostmi, je interrupce nejlepší řešení.

Díky duchovní vyspělosti klientky i jejího partnera se s dítětem nejprve rozloučili, potom klientka podstoupila farmakologické ukončení těhotenství.

Při regresi celé události se projevila skutečnost, že celou problematickou situaci klientka od počátku prožívala do značné míry vědomě. Regrese jí přesto pomohla uvědomit si důležité souvislosti, celou situaci plně přijmout a najít vnitřní klid.

Duše dítěte, které se mělo narodit, ještě nebyla v době interrupce do plodu vtělená, byla však už nějakou dobu okolo klientky. Nyní byla překvapená, co se děje, co jí to udělali. Na konci regrese bylo třeba tuto duši odvést zpět do Světla. Před odvedením duše dítěte klientka v rámci terapie duši vysvětlila okolnosti, aby duše plně pochopila celou situaci. Došlo tak ke vzájemnému pochopení a odpuštění, což přineslo klientce i duši nenarozeného dítěte úlevu. Duše před odchodem klientce sdělila, že má ji i jejího partnera ráda a že si počká na její další těhotenství a znovu se vrátí.

Po prožité a uvedeným způsobem zpracované zkušenosti si klientka uvědomila, že celá situace a její zpracování v regresi jí pomohlo zbavit se obav, které v sobě ve spojitosti s těhotenstvím měla hluboce zakořeněné a ví, že příštího těhotenství se nemá proč bát. Úlevu jí přinesla i komunikace a odvedení duše nenarozeného dítěte.

Ještě před regresí a následně i po ní klientka po interrupci podle doporučení užívala produkty Energy King Kong a Vitaflorin, které pomohly při rekonvalescenci a posílení celého organismu po psychicky i fyzicky náročné události.