Příběh z regrese 4.

Partnerské problémy spojené s atopickým ekzémem a dnou

Klientka ve věku okolo 30 let mě vyhledala se záměrem vyřešit problémy v partnerských vztazích, které se jí neustále s různými partnery opakují a ani ten stávající není výjimkou. Zároveň trpí atopickým ekzémem a přes mladý věk i dnou a tyto obtíže se v období partnerských problémů stále vrací. Klientce se podařilo v průběhu života zdravotní potíže svou prací na sobě značně eliminovat, nevymizely však zcela a projevují se zejmená v partnerství.

Po projití událostí s několika partnery jsme došly k události z dětství, kdy klientka čelila problematickému vztahu s otcem, který byl cholerik a později měl problém s pitím. Při procházení událostmi s otcem se silněji než s partnery projevovaly příznaky atopického ekzému i dny (svědění v místech, kde se objevoval atopický ekzém a bolest a mravenčení v kloubech palců na nohou).

Při následném procházení prenatálního vývoje a těhotenství se ukázalo, že klientka jako plod velmi silně spoluprožívala pocity matky i vztah obou rodičů. V tomto spoluprožívání ležela i příčina zdravotních potíží, neboť se tím snažila problémy obou rodičů vzít na sebe, zachránit jejich vztah. Podobně „záchranářsky“ se potom chovala i ve vlastních partnerských vztazích, často více prožívala partnera, než sama sebe.

Atopický ekzém více souvisel s matčiným problematickým prožíváním vztahu k otci v těhotenství, kdy matka otcův problém nechtěla vidět a neustále ho omlouvala, přestože tento postoj škodil jí samé i jejím dětem a manželovo chování potom dlouhá léta snášela. Dna souvisela s otcovým prožíváním vztahu k matce i k rodině a jeho pocitem méněcennosti, že nedovede zvládnout celkovou situaci.

Půl roku po terapii klientka potvrzuje, že zejména atopický ezém výrazně polevil a vnímá odlehčení a zároveň určité vyčištění ve vztahu s partnerem. Došlo u ní k prohlédnutí a lepšímu uvědomění si situace v partnerském vztahu, což vnímá jako velmi pozitivní.

Problém dny vnímá trochu odlišně. Dna také částečně polevila, ale klientka považuje za další důležitý faktor také způsob stravování. Snaží se redukovat puriny ve stravě, zároveň však také tuší, že se jedná o dnu zároveň s kombinací vybočení palce. Další řešení této záležitosti záleží na klientčině dalším přístupu.