Příběh z regrese 1.

Životní poslání a přivtělené duše

Klient ve věku okolo 40 let se na mě obrátil se záměrem, že by chtěl poznat svůj životní cíl, své poslání. Před několika lety absolvoval regresi z důvodu, aby zjistil, kým byl v minulých životech, a proč  současný život probíhá tak, jak probíhá. Posledních několik let měl pocit, že se život zastavil, že nežije.

Procházeli jsme události, které klientovi brání poznat svoje poslání v tomto životě. Objevila se událost z minulého života, datovaná do 2. světové války. Na konci procházení této události se objevily 3 přivtělené duše, které jsme následně odvedli. Ukázalo se, že s těmito dušemi klient prožíval vztahy v průběhu 3 minulých životů, které se mu otevřely ve zmíněné regresi před několika lety. V případě těchto duší bylo nejprve před jejich odvedením do Světla třeba vyřešit vztahy klientovy duše s těmito dušemi v minulých životech. Terapie byla poměrně náročná, klient po ní cítil velkou únavu a zároveň úlevu.

Při absolvování regrese v minulosti pravděpodobně došlo k otevření těchto minulých životů, ale nedošlo k jejich „odreagování“, resp. v tomto případě k vyřešení vztahů s jinými dušemi, s nimiž klient v těchto životech ve vztazích byl. Přivtělení těchto duší mělo potom za následek pocit, že se život zastavil a že klient nežije.

Přivtělené duše nám vždy ubírají energii, blokují její volné proudění. Přivtělení není dobré ani pro ně samotné, protože se nemohou dále vyvíjet, navíc potom hostitel řeší některé problémy, které „nejsou jeho“, ale těchto duší. Odvedení přivtělených duší je velká energetická změna pro člověka, kterého se týká. To je třeba respektovat a odpovídajícím způsobem s takovou situací pracovat. V tomto případě klient uvázl podle mého názoru v problémech přivtělených duší do té míry, že mu bránily vidět jeho poslání v tomto životě a žít svůj život.

Na konci terapie si klient byl schopen uvědomit a jasně formulovat svoje poslání v tomto životě.