4. Kdy HAP není možná nebo nemusí být úspěšná

KDY JE ÚSPĚCH HAP NEJISTÝ

Regrese nemusí být úspěšná u lidí, kteří dlouhodobě užívají tlumící léky, nadměrně užívají drogy nebo alkohol. O takové situaci mě, prosím, informujte předem. Užívání uvedených látek může významně zhoršovat vybavování při regresi, což regresi prakticky znemožňuje.

Např. užívání slabých antidepresiv většinou HAP komplikuje minimálně, a regrese může být úspěšná.

DŮLEŽITÉ.  Regrese také může být neúspěšná v případě, že je člověk, který přichází, příliš zahlcen myšlenkami, používá převážně levou mozkovou hemisféru. Pokud se v takovém případě regrese nepodaří, prosím, neberte to jako selhání ani jednoho z nás dvou. I neúspěšnou regresli lze brát jako příležitost a důležitou zprávu o vás. Pokud se vám nepodaří do regrese dostat, doporučím  a ukážu vám cvičení, pomocí kterého se postupně můžete začít dostávat sami k sobě a využívat i druhou (pravou) hemisféru. V takovém případě počítejte s tím, že to bude nějakou dobu trvat a neobejde se to bez vaší ochoty na sobě pracovat. O své peníze nepřijdete, po čas, který nevěnujeme z tohoto důvodu regresi, se Vám budu věnovat formou konzultace podle aktuální hodinové sazby, časově se dohodneme individuálně podle konkrétní situace.

KDY HAP NELZE USKUTEČNIT

HAP může projít každý od 17 let, až na dále uvedené výjimky.

Regresi nelze v žádném případě absolvovat pod vlivem omamných nebo návykových látek (alkohol, drogy).

Regresi nemohou absolvovat lidé, kterým byla diagnostikována duševní porucha nebo nemocnění (některá z poruch osobnosti, jakákoliv forma schizofrenie, dále např. depresivní, bipolární, úzkostná porucha atd.).

  1. Co je hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) a její záměr
  2. Jak probíhá sezení
  3. Jak se připravit na sezení
  4. Kdy HAP není možná nebo nemusí být úspěšná
  5. Objednávka HAP, cena a platba