2. Jak probíhá sezení

Protože klíčem k úspěchu HAP je  dobře stanovený záměr terapie, bude určení záměru to první, co spolu musíme udělat. K záměru dojdeme buď na základě konzultace, kterou nabízím před regresí, nebo záměr na základě rozhovoru s Vámi určíme přímo na místě před zahájením terapie.

Na základě záměru terapie potom pod mým vedením budete znovuprožívat traumatizující události, spojené s problémem, který chcete vyřešit. Bude to probíhat tak, že Vám budu dávat pokyny, co máte dělat a Vy budete vše provádět podle mých instrukcí. Budete vždy popisovat, co v dané situaci prožíváte v přítomném čase a včetně přímé řeči, pokud v dané situaci někdo něco říká. Já budu vše zaznamenávat. Záznam potom slouží k rekapitulaci a dalšímu vedení terapie. Traumatizující události spojené s řešeným problémem se při terapii procházejí ve zpětném pořadí, tj. od nejnovější k nejstarší.

K odreagovávání traumatizující události dochází opakovaným procházením dané události tak dlouho (tolikrát), dokud ve Vás její znovuprožívání vyvolává nějaké emocionální nebo fyzické reakce. Ve chvíli, kdy v souvislosti se znovuprožíváním události už nepociťujete nic na emocionální ani tělesné rovině, lze hovořit o odstranění podvědomého bloku, který byl s událostí spojen.

Ve většině případů jsou příčiny problému v podvědomí spojeny se zážitky, které jsme prožili v období od početí do současnosti. Někdy může být příčina i starší, to znamená, že u některých z nás je třeba procházet i související minulé životy. V první řadě je však třeba řešit traumata vniklá během současného života.

Další informace o HAP čtěte na následujících odkazech:

  1. Co je hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) a její záměr
  2. Jak probíhá sezení
  3. Jak se připravit na sezení
  4. Kdy regrese není možná nebo nemusí být úspěšná
  5. Objednávka HAP, cena a platba