OBRAZ ŽIVOTA – VĚDOMÁ VÝŽIVA – ČÁST PRVNÍ

Pokud chceme trvale změnit způsob výživy, postavit ho na intuici a učinit ho vědomým, nevyhneme se na začátku pečlivému prozkoumání svého života a stanovení si cílů, kterých chceme dosáhnout. Záměrně používám slovo výživa, ne stravování, právě proto, že obsahuje slovo život. 🙂

(Foto: L. Brožíková)

Vědomá výživa (nebo taky vědomé stravování, intuitivní jedení apod.) není jen o jídle, je o celém našem životě, o našich postojích, způsobech řešení problémů, dlouhodobě zažitých návycích… Je o celé naší bytosti. Většina z nás se stravuje tak nějak automaticky, nevědomě. Podobně, jako nevědomě procházíme dost dlouhou částí našeho života, někteří z nás i životem celým.

Věnujme nejprve pozornost OBRAZU SVÉHO SOUČASNÉHO ŽIVOTA. Udělejme si na sebe čas, zastavme se a zamysleme se nad 8 jeho oblastmi. Níže uvádím stručný návod, jak můžete postupovat:

Věnujte sami sobě denně  alespoň 10 minut času a nejprve postupně podrobte zevrubnému prozkoumání  8 dále uvedených oblastí, které souvisí s naší celkovou spokojeností. Každý den si zvolte jednu. Pokud vám v seznamu něco chybí a potřebujete to tam mít, seznam si doplňte.

 1. Můj vztah k sobě
 2. Moje vztahy k ostatním lidem, komunikace
 3. Moje práce
 4. Můj volný čas – koníčky, odpočinek, pohyb, cvičení
 5. Můj duchovní a osobní rozvoj
 6. Zvládání stresu
 7. Výživa – vztah k jídlu, jím když mám hlad nebo zajídám emoce a stres, vyživuji své tělo nebo mu škodím?
 8. Prostředí, ve kterém se pohybuji a žiji
 • Ohodnoťte každou z uvedených 8 oblastí pomocí 10 bodové škály. Čím menší počet bodů, tím je stav dané oblasti Vašeho života horší a naopak, čím více bodů, tím větší je vaše spokojenost s danou oblastí.
 • Napište si ke každé oblasti 5 klíčových slov, která s ní jsou spojená, jak tuto oblast prožíváte, jak jste s ní spokojeni, co pro vás znamená? Pokud chcete, napište si stručný komentář.
 • Dál se zamyslete nad tím, která z oblastí vám bere nejvíc energie a která vám jí nejvíc dává a proč.
 • Seřaďte si oblasti v pořadí, ve kterém je máte v plánu zlepšovat.

Pravděpodobně jste přišli na to, že se všechny uvedené oblasti prolínají a návzájem ovlivňují. Není divu, je to přece obraz Vašeho života.

A poslední dnešní úkol: Začněte uvažovat o tom, jestli máte životní cíl a jaký je. O tom příště:-)