Konzultace před regresí

Navrhuji Vám začít konzultací „První krok“ nebo zasláním dotazu.

Nejprve však doporučuji, abyste si pozorně přečetli tuto stránku až do konce. Regrese nemusí být hned to první, co právě teď potřebujete.

 

 


OBJEDNAT KONZULTACI/TERAPII

POSLAT DOTAZ


KONZULTACE „PRVNÍ KROK“ – CO VÁS ČEKÁ?


DÉLKA:  50-60 minut

CÍL: Dovést vás k poznání, kde se právě nacházíte, co si doopravdy přejete a pomoci vám najít způsoby, jak můžete svůj život začít měnit podle svých představ. Regrese nemusí být nutná vždy.

JÁDRO KONZULTACE: Rozhovor o tom, co aktuálně vnímáte jako svůj největší problém a jak  bude pro vás nejleší ho začít řešit. Součástí konzultace je návrh 2-4 způsobů práce (metod), které vnímám pro vás v danou chvíli jako nejpřínosnější. Na konci se vždy dohodneme na dalším postupu spolupráce.

JE TO V PRVMÍ ŘADĚ O VÁS: Nejprve vždy máte slovo vy, potom teprve já. Je podstatné, abych  si na začátku vyslechla váš autentický projev. Mohu tak regagovat na váš aktuální stav a nikam vás předem netlačit.

CO ZJISTÍTE O MNĚ: Máte možnost, udělat si obrázek také vy o mně a zjistit, zda vám způsob mé práce vyhovuje a zda ke mně máte důvěru.

CO MŮŽETE ZÍSKÁT NAVÍC:

Informaci o osobně ověřených přírodních regeneračních produktech firmy Energy – získáte informaci o tom, které produkty vám aktuálně mohou pomoci, pokud existují. Pro případné užívání se rozhodujete pouze vy sami. Nikomu nic nevnucuji.

Poznámka: V rámci konzultace navrhovaný postup je pro každého klienta individuální a metody i pořadí jejich použití bývá různé. Vždy s vámi vše konzultuji a pouze doporučuji, konečné rozhodnutí vždy děláte vy sami.


Pokud jste se rozhodli udělat první krok ke změně, můžete si na odkazech na začátku stránky objednat konzultaci „První krok“  nebo poslat dotaz.

Cena 50-60 min. konzultace „První krok“ 800 Kč. Více viz odkaz na  objednávkový formulář na začátku stránky.

 


Regresi je bez problémů možné realizovat i bez předchozí konzultace, v takovém případě konzultace proběhne v nezbytném rozsahu na začátku regrese.