Konzultace

(Foto: L. Brožíková)

Konzultace

Vstupní konzultace

Vstupní konzultace trvá max. 2 hodiny (120 minut). Její součástí je zjištění cílů klienta, dosavadních stravovacích návyků, zdravotního stavu a dalších okolností, které jsou důležité pro návrh individuálně nejvhodnějších změn ve stravování, případně i v celkovém životním stylu. Součástí vstupní konzultace je i vstupní analýza těla pomocí bioimpendanční váhy. Na základě získaných vstupních informací pokračuji v rozhovoru s klientem, zaměřuji se na doporučení vhodných změn v oblasti stravování a hledání pro klienta nejschůdnějších řešení. Konzultace je ukončena dohodou dalšího postupu.

Kontrolní konzultace

Kontrolní konzultace trvá max. 1 hodinu (60 minut). Její součástí je zjištění klientem reflektovaných změn a postřehů od předchozí konzultace. Součástí je i kontrolní analýza těla pomocí bioimpendační váhy. Na základě zjištěného pokroku navrhuji případné úpravy některých doporučení nebo dávám doporučení nová, pokud je to třeba. Odpovídám klientovi na jeho dotazy. Konzultace je ukončena dohodou dalšího postupu.