Analýza těla

Analýza těla

Pro analýzu těla používám bioimpendanční váhu. Analýza je součástí vstupní i kontrolních konzultací a slouží k orientačnímu určení složení tělesných tkání, tj. určení podílu svalů, tuku, vody a kostí. V případě tuku se jedná o určení celkového podílu tuku a dále tzv. viscerálního (útrobního) tuku, jehož hodnoty jsou důležitým ukazatelem zdravotních rizik. Dále je určena hodnota tzv. bazálního metabolismu (minimální množství energie, které tělo spotřebuje v klidovém stavu) a denní příjem kalorií v závislosti na míře aktivity (odhad, kolik energie tělo spotřebuje pro udržení aktuální hmotnosti). Na základě analýzy těla a dalších informací sdělených klientem následně doporučím vhodnou změnu stravovacích návyků.