Výživové poradenství

Výživové poradenství poskytuji s cílem pomoci klientovi najít vhodný styl stravování pro jeho bytost v aktuální fázi jeho života. Konzultace jsou vedeny s cílem, dovést klienta k vědomému postoji k výživě.

Vycházím ze základního předpokladu, že výživa je sice pouze jedním, avšak v dnešní době velmi významným faktorem, který ovlivňuje kvalitu našeho života a tím i to, jak jsme schopni si uvědomovat své bloky a omezení, účinně je odstraňovat a postupně tak objevovat sami sebe.

(Foto: L. Brožíková)

Jako každé kvalitní výživové poradenství, zahrnují i moje služby několik částí. Výživové poradenství probíhá standardně formou osobních konzultací, v případě zájmu lze zvolit i jiné řešení. Kromě vstupní konzultace, nabízím navazující konzultace kontrolní.

Součástí konzultací je zjištění cílů klienta a průběžná kontrola jejich dosahování. V případě potřeby nebo na základě přání klienta, zejm. však v případě nadváhy, obezity nebo zdravotních potíží, provádím analýzu těla pomocí bioimpendanční váhy, která je potom součástí vstupní i kontrolních konzultací. Další součástí služby je analýza aktuálních stravovacích návyků a individuální doporučení jejich změn s ohledem na předem stanovený cíl, doporučení výživového plánu. Na základě zdravotní situace klienta mohu případně doporučit vhodné doplňky stravy. V takovém případě se zaměřuji na kvalitní doplňky z přírodních zdrojů s osobně ověřenou účinností.