Čínský astrotyp, výživa a zdraví

Koza, Buvol, Opice, Drak… Čínský astrotyp lze využít v mnoha směrech. Považuji ho za stejně mnohovrstevnatý zdroj informací, jako je sám život. Jako každý horoskop, umožňuje i astrotyp zejména hlubší sebepoznání, a to do takové hloubky, do jaké jsme schopni v danou chvíli sami nahlédnout. Platí to i pro výživu a přibližování se ke stavu, který nazýváme zdravím.

Určení tzv. prenatálních zátěží, nám umožňuje poznat, které meridiány byly v prenatálním období a okamžiku prvního nadechnutí působením kosmických energií zatíženy, které naopak měly pozitivní podporu nebo na které byl vliv neutrální.

Postnatální zátěže potom ukazují na to, ve kterých obdobích života budeme vystaveni vlivům, které mohou mít za následek disbalance v konkrétních meridiánech.

Tyto informace se velmi dobře doplňují s účinky některých dostupných regeneračních rostlinných preparátů, které lze potom účinně využívat k celkové harmonizaci organismu, dokonce na více úrovních. Stejně tak je k podpoře rovnováhy žádoucí využít vhodnou úpravu stravy a celkového životního stylu. To vše nám pomáhá při odkrývání závojů, které brání světlu naší duše plně zářit.

Pokud máte zájem o zpracování astrotypu, využijte Objednávkový formulář, nebo napište e-mail na martina,pribylova@pozvolna.cz.