ŽIVOTNÍ CÍL – VĚDOMÁ VÝŽIVA – ČÁST DRUHÁ

  1. Mám svůj životní cíl?
  2. Jaký je?
  3. Je můj životní cíl nastavený tak, abych k němu mohl/a směřovat celý život?
  4. Co se stane a co udělám, pokud svého životního cíle dosáhnu?
(Foto: L. Brožíková)

Pravděpodobně zjistíte, že žádný jasně formulovaný životní cíl nemáte. A ještě pravděpodobněji se zeptáte, jak to souvisí s výživou. Jako všechno ostatní, protože jde o náš život a celé jeho směřování.

Náš pravý životní cíl by měl být v souladu s naší životní cestou, která nám byla dána, resp. kterou si naše duše před příchodem sem na Zemi zvolila.

Čínská Kniha proměn (I-ťing) obsahuje hexagram č. 27, jehož název v českém překladu Oldřicha Krále zní „Čelisti„.

Tématy hexagramu je živení sebe i ostatních, kvalita toho, čím sebe i ostatní živíme, naše návyky a zacházení se sebou samým, vztah k sobě i k okolí. Nejde zde pouze o výživu ve smyslu jídla, ale o výživu celé bytosti, tj. i naší duše, tj. i o to, čím se zabýváme, jaké myšlenky máme, čemu věnujeme pozornost a čím se necháváme ovlivňovat. Ani výživu našeho hmotného těla přitom nelze zanedbávat, protože její kvalitou určujeme, jak nám naše tělo zde na Zemi bude na naší cestě pomáhat. A ani vztah k Zemi a spojení s ní zde nemůže být na posledním místě.

Zamysleme se každý sám za sebe: Vím, kam mám směřovat? A směřuji tam? Co mohu udělat pro to, abych se dostal/a na cestu, která je pro mě ta pravá?

Při formulaci životního cíle i dílčích cílů etap našeho života pomáhá spojení s naší vnitřní moudrostí, kterého můžeme dosáhnout např. pomocí jednoduché meditace, která není nic jiného, než vědomé zpomalení frekvencí našeho mozku do frekvencí alfa. I při denním opakování meditace, která trvá 15 minut můžeme dosáhnout skvělých výsledků. Doporučuji trpělivost, na nic netlačit, nic neuspěchat, dát si čas a denně se alespoň na pár minut zastavit a naladit se na sebe.