Regresní terapie


Regrese (regresní terapie) s dobře stanoveným záměrem umožňuje hluboké sebepoznání a pochopení souvislostí života. Díky tomu přináší možnost pochopení a řešení  problémů nejrůznějšího rázu.

(Foto L. Brožíková)

 • Co je regrese nebo také „regresní terapie“

Regrese je alternativní terapeutická metoda. Jako taková se zaměřuje na eliminaci vlivu dosud prožitých traumat tohoto i minulých životů na naši bytost jako celek a pochopení souvislostí našeho života. Součástí regrese může být i zrušení některých dalších energetických vlivů. Výsledkem úspěšné regrese je vždy sebepoznání a hluboké pochopení vlastních životních souvislostí.

Úspěšná regrese umožňuje prožít následující život vědoměji a dosáhnout jeho smyslulného naplnění. Podmínkou však je vždy navazující samostatná práce klienta na sobě.


 •  Metody regrese

Existuje více metod regrese. Kromě kvantové regrese (KR) dle Dolores Cannon mám osobní zkušenost s hlubinnou abreaktivní psychoterapií (HAP) Andreje Drabomireckého (k některým rozdílům obou metod viz níže). Existují nepochybně i další metody regrese, s těmi však osobní zkušenost nemám, proto se k nim nijak nevyjadřuji.


 • Účinky regrese
 •  

  – vede ke zkvalitnění a vědomějšímu prožívání života po regresi,

  navrací energii, vitalitu, chuť do života, přináší novou perspektivu,

  – po regresi většinou dochází k postupnému odeznění různých fyzických i psychických  potíží, neboť jejich příčiny, které byly uloženy v našem podvědomí, již neexistují,

  pomáhá porozumět souvislostem našeho života a pochopit smysl života, naše životní poslání,

  Podmínkou úspěchu regrese ve smyslu trvalé pozitivní změny života je jasně stanovený záměr regrese a ochota a odhodlání klienta na sobě dále poctivě pracovat.


 • Hlavní rozdíly mezi kvantovou regresí a hlubinnou abreaktivní psychoterapií (HAP)
  Níže uvádím rozdíly, které jsem v tuto chvíli schopna nahlédnout. Je jisté, že se spolu s dalšími zkušenostmi jejich vnímání bude dále upřesňovat.

Kvantová regrese

Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Probíhá vleže ve stavu théta.

Probíhá vsedě ve stavu alfa.

Součástí je komunikace s bytostmi lásky a světla, s vaším vyšším vědomím, které odpovídá na otázky, s nimiž klient na regresi přišel. Umožňuje to průběh ve stavu hlubokého uvolnění v hladině théta.

Komunikace s vaším vyšším vědomím (duchem) probíhá pouze tak, že vám pomáhá vybavit si události, které potřebujete vidět a následně odreagovat traumatické reakce na ně. Důvodem, je průběh v hladině alfa, kde není uvolnění tak hluboké.

Díky hlubokému uvolnění stačí ukázané události projít jednou. Nejsou vám ukázány pouze traumatizující události, ale i události pozitivní. Jde o umožnění komplexního pochopení. Většina lidí má zájem kvantovou regresi opakovat.

Vybavené události je třeba projít tolikrát, dokud na ně máte fyzické nebo psychické reakce. Klientovi jsou ukazovány pouze traumatizující události. To bývá důvodem, proč se někomu do dalšího sezení nechce.

Ke komplexnímu pochopení souvislostí problémů, s nimiž jste přišli, dochází většinou během jediného sezení a následujícím využitím jeho audionahrávky.

K pochopení souvislostí problémů, s nimiž přicházíte, je zpravidla třeba více sezení a nemusí být tak komplexní jako v případě kvantové regrese.

Je vhodná pro lidi, kteří regresi věří a přicházejí s důvěrou v to, že jejich vyšší vědomí jim může a chce pomoci.

Může být vhodnější pro ty, kteří v sobě mají ještě pochybnosti nebo existují jiná omezení. 

Když jsem začala používat kvantovou regresi, většinu regresí započatých metodou HAP jsme úspěšně dokončili metodou kvantové regrese jediným sezením.

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?

Jestli regresní terapie je to pravé pro Vás, si můžete orientačně ověřit na záložce POTŘEBUJETE REGRESI?

Zde mi můžete  POSLAT DOTAZ, kde mi přiblížíte svůj problém. Odpovídám obratem do 1, max. 2 dnů.

Při zvažování regresní terapie doporučuji Vaší pozornosti záložku PODPORA PŘED  A PO REGRESI.

Zde si můžete  OBJEDNAT KONZULTACI/TERAPII.