Můj příběh

K různým metodám regrese mě přivedla touha změnit a řídit sama svůj život a věnovat se činnostem, které mi přináší radost.

Na začátku byla nešťastná žena s řadou psychických i fyzických problémů, která si myslela, že má sama sebe ráda. Že je na omylu, zjistila po pár letech snažení, které přinášelo jen dílčí a krátkodobé výsledky.

Můj hlavní omyl spočíval v chybném postoji k sobě samé. Postupně přišlo hluboké poznání, že změna vztahu k sobě je to první, od čeho se odvíjí jakákoliv zásadní změna správným směrem.

A tak se u mě na první místo dostalo vyřešení největších životních traumat a učení se životu s hlubokou láskou k sobě. Ověřila jsem si, že bez toho to ostatní nefunguje vůbec, nebo jen částečně.

Můj život se významně začal měnit ve chvíli, kdy jsem po týdenní regresi u Petra Velechovského a následné několikaměsíční intenzivní práci na sobě samé postupně udělala několik zásadních životních změn, v nichž mě brzdila stará traumata. Nejtěžší bylo nejprve sebrat odvahu a do změn se vůbec pustit. Začít mi pomohla každodenní hodinová meditace, do které jsem se nořila každé ráno celých 40 dnů.

Nejprve jsem se zaměřila na změnu v pracovní oblasti a začala se částečně věnovat věcem, které mě baví a v nichž vidím smysl. Víc času jsem potřebovala na odchod ze vztahu, v němž jsem sice na jediné, ale zásadní, úrovni zrazovala samu sebe. To mi otevřelo nový svět, nové perspektivy, absolvovala jsem kurz hlubinné abreaktivní psychoterapie Andreje Dragomireckého u Pavla Sobka a začala regrese nabízet ostatním lidem. V této práci jsem se doslova našla. Protože mi přístup různých metod regrese nedal spát, po roce jsem se rozhodla absolvovat kurz Kvantové regrese podle Dolores Cannon u Libora Smetany a zjistila jsem, že tím jsem se dostala o velký kus dál.

Řídím se poznáním, že jsme takoví, jaká je naše výživa – duchovní, mentální i fyzická. A můj život získává stále nové kvality. 🙂

Má práce, jejímž základním kamenem se stala především regresní terapie a vedení klientů k uvědomění a pochopení příčin toho, co se jim v životě dělo/děje a jak změnit orientaci z minulosti na budoucnost, mi přináší radost a hluboké uspokojení.

Svou pravou cestu člověk nachází postupně, nic se nedá uspěchat, má-li to mít kýžený účinek a dlouhodobé trvání. Těší mě, když mí klienti POZVOLNA, každý svým tempem, postupně dosahují alespoň části svých osobních cílů a přibližují se pravé cestě své duše. Pochopitelně, nikdy nekončící škola to je i pro mě, neboť vývoj nikoho z nás nikdy nekončí :-).

S úctou a láskou

Martina P.