Léčení vědomím – LV

O CO JDE?

LV je o intuitivní způsob práce, který se vyvinul a dále vyvíjí tak, jak se vyvíjím sama. Vzešel především ze zkušenosti s regresemi a meditacemi, neboť LV, resp. „vědomí“ je podstatou všech těchto metod. Slova to nikdy nepopíší dokonale, snažím se tu zachytit nepopsatelné.

Při LV vytváříme předpoklady pro změnu ve vašem životě v souladu s vámi, s vaší podstatou, vědomím. Záleží jen na vás, zda, jak a kdy se změny uskuteční, na vašich rozhodnutích, vaší aktivitě, procesech vaší mysli, schopnosti výsledek odevzdat životu, uvolnění a bytí v přítomnosti. Aby se změny projevily ve hmotě, je potřeba nebát se nechat život plynout, odevzdat se mu. Jinými slovy, jednat z přítomnosti, což s sebou nese změny naučených způsobů chování a jednání, které dosud byly ovlivněny škodícími mentálními vzorci. Tvůrcem svého života jste jen vy sami. Záleží na tom, zda budete vědomě a s pokorou k životu využívat nástroje duálního světa, kterými jsou vaše mysl a tělo.

KDY LZE LV VYUŽÍT

 1. KDYŽ CÍTÍTE, ŽE SE POTŘEBUJETE POSUNOUT DÁL.
 2. KDYŽ HLEDÁTE POCHOPENÍ PROBLÉMŮ, které jde až za jejich skutečnou příčinu.
 3. JAKO PŘÍPRAVU NA REGRESI, pokud je to třeba.
 4. POKUD HLEDÁTĚ MÉNĚ ČASOVĚ NÁROČNÉ ŘEŠENÍ, než je regrese, zejména co do délky sezení. Zde se předpokládá jedno, příp. více kratších pravidelných sezení (délka sezení  1-1,5 hodiny, 1. sezení je někdy delší).
 5. PO REGRESI, JAKO DALŠÍ KROK VE VAŠEM VÝVOJI. Např. pokud cítíte, že je třeba po regresi něco dotáhnout, nebo k pochopit problémy, kterých se regrese dotkla pouze okrajově a staly se aktuálními.
 6.  KDYŽ REGRESE Z NĚJAKÉHO DŮVODU NENÍ MOŽNÁ – zdravotní omezení, závislost na návykových látkách, užívání jakýchkoliv tlumících léků, apod.

PRINCIP PRÁCE PŘI LV

 1. Společně pracujeme  s  vaším unikátním nastavením, které jste si přinesli na tento svět, a hledáme způsoby, jak můžete vy konkrétně pochopit, co se vám v životě děje.
 2. Nahlížíme za závoje myšlenek, které vznikají na základě škodících mentálních vzorců neboli programů. Jakmile si určitý vzorec uvědomíte, můžete ho postupně opustit.
 3. Jsem vaší průvodkyní, mohu vás inspirovat a pomáhat v pochopení na základě své dosavadní zkušenosti.
 4. Vždy máte přehled o tom, co se děje. Nestane se nic, o čem nevíte. Ukazuji vám možnou cestu, všechno ostatní je na vás.
 5. Vše probíhá ve vědomém propojení vašeho i mého vědomí s širším vědomím (životní energií), které může být nazýváno různě: Zdroj, Bůh, Stvořitel, atd. Nejde o to vytvořit takové propojení, to máme všichni celý život jako potenci, jako možnost, která čeká na probuzení. Jde o uvědomit si tohle propojení; to, že mu dáme svou pozornost.
 6. Podmínkou úspěchu je vaše důvěra v existenci energie, která nás přesahuje a jež mezi námi proudí. Prosté vědomí, že jsme její součástí a že vše se děje, jak má.
 7. Zda a kdy přijdete znovu, je jenom na vás.

S ČÍM JE TŘEBA POČÍTAT

 1. Někdy podpoříme i léčbu nemocí fyzického těla, na výsledek se však nelze upínat, bývá to spíš průvodní jev.
 2. Nefunguje to ani tak, že s vámi něco udělám a vy budete mít vše vyřešeno. Vše je hlavně na vás, na aktivním směřování ke stále vědomější existenci.
 3. Je třeba se k sobě chovat s láskou, soucitem, pochopením a respektem. A nebát se žít.

CENA

Osobní sezení

 • 1. sezení (do 120 min.)                          1 800 Kč (v návaznosti na regresi 1 500 Kč)
 • každé další sezení (do 90 min)        1 200 Kč (v návaznosti na regresi 1 200 Kč)
 • příplatek za osobní návštěvu u klienta (pouze Praha) 300 – 500 Kč dle vzdálenosti

Online sezení (Skype, Whatsapp) – sezení proběhne po přijetí platby na účet

 • ceny jsou stejné jako u osobních sezení

Objednat na LV se můžete zde: OBJEDNÁVKA KONZULTACE/TERAPIE