Konzultace LV

O CO JDE?

Konzultace Léčení vědomím (LV) je intuitivní způsob práce, který se vyvíjí tak, jak se vyvíjím sama. Vychází z mých vlastních zkušeností a dále ze zkušeností s klienty, kteří přicházejí na konzultace, regrese i meditační setkání. Vědomí (Bůh, Vesmír, Existence) je podstatou všech těchto metod. Slova to nikdy nepopíší dokonale, snažím se tu zachytit nepopsatelné.

Při LV se vytvářejí předpoklady pro plynutí vašeho života v souladu s vámi, s vaší podstatou, vědomím. Aby se změny projevily ve hmotě, je potřeba nebát se nechat život plynout, odevzdat se mu. Jinými slovy, jednat z přítomnosti, což s sebou nese změny naučených způsobů chování a jednání, které dosud byly ovlivněny škodícími mentálními vzorci/programy. Záleží na tom, zda budete vědomě a s pokorou k životu využívat nástroje duálního světa, kterými jsou vaše mysl a tělo.

KDY LZE LV VYUŽÍT

 1. KDYŽ CÍTÍTE, ŽE SE POTŘEBUJETE POSUNOUT DÁL.
 2. KDYŽ HLEDÁTE POCHOPENÍ PROBLÉMŮ, které jde až za jejich skutečnou příčinu.
 3. POKUD HLEDÁTE POMŮCKU na cestě k vědomému životu, vnitřnímu klidu.
 4. JAKO PŘÍPRAVU NA REGRESI, pokud cítíte takovou potřebu.
 5. PO REGRESI, JAKO DALŠÍ KROK VE VAŠEM VÝVOJI. Např. pokud cítíte, že je třeba po regresi něco dotáhnout, nebo k pochopit problémy, kterých se regrese dotkla pouze okrajově a staly se aktuálními.
 6.  KDYŽ REGRESE Z NĚJAKÉHO DŮVODU NENÍ MOŽNÁ – zdravotní omezení, závislost na návykových látkách, užívání jakýchkoliv tlumících léků, apod.

PRINCIP PRÁCE PŘI LV

 1. Společně pracujeme  s  vaším unikátním nastavením, které jste si přinesli na tento svět, a hledáme způsoby, jak můžete vy konkrétně pochopit, co se vám v životě děje.
 2. Nahlížíme za závoje myšlenek, které vznikají na základě škodících mentálních vzorců neboli programů. Jakmile si určitý vzorec uvědomíte, můžete se naučit z něj vystoupit, jakmile se objeví. K tomu je třeba následná životní praxe, tj. žít v lásce a pochopení pro sebe i pro druhé.
 3. Jsem vaší průvodkyní, mohu vás inspirovat a pomáhat v pochopení na základě své dosavadní zkušenosti.
 4. Vždy máte přehled o tom, co se děje. Nestane se nic, o čem nevíte. Ukazuji vám možnou cestu, záleží na tom, co z toho, co říkám, vám bude osobně rezonovat.
 5. Vše probíhá v propojení vašeho i mého vědomí s širším vědomím, které může být nazýváno různě: Zdroj, Bůh, Stvořitel, atd. Nejde o to vytvořit takové propojení, to máme všichni celý život jako potenci, jako možnost, která čeká na probuzení. Jde o to, uvědomit si tohle propojení; o to, že mu dáme svou pozornost.
 6. Podmínkou úspěchu je vaše důvěra v existenci energie, která nás přesahuje a jež mezi námi proudí. Prosté vědomí, že jsme její součástí a že vše se děje, jak má.
 7. Zda a kdy přijdete znovu, je jenom na vás.

S ČÍM JE TŘEBA POČÍTAT

 1. Někdy podpoříme i léčbu nemocí fyzického těla, na výsledek se však nelze upínat, bývá to spíš průvodní jev.
 2. Nefunguje to ani tak, že s vámi něco udělám a vy budete mít vše vyřešeno. Vše je hlavně na vás, na vašem vědomém směřování ke stále vědomější existenci.
 3. Je třeba se k sobě i druhým chovat s láskou, soucitem, pochopením a respektem. A nebát se žít.

CENA

Osobní sezení

 • 1. hodina (do 60 min.)                          1 000 Kč
 • každá další hodina                                   600 Kč (počítám čistý čas)

Online konzultace (Skype, Whatsapp) – sezení proběhne po přijetí platby na účet nejpozději 24 h před konzultací

 • cena 1 000 Kč (trvání do 90 minut)

Objednat se můžete zde: OBJEDNÁVKA