5. Kdy regrese nemusí být úspěšná nebo není možná

KDY JE ÚSPĚCH NEJISTÝ

Regrese nemusí být úspěšná u lidí, kteří dlouhodobě užívají tlumící léky, nadměrně užívají drogy nebo alkohol. V případě, že se vás to týká, sdělte mi, prosím, tuto informaci předem.

DŮLEŽITÉ.  Regrese může být neúspěšná také  v případě, že je  klient příliš zahlcen myšlenkami, nepřichází v klidu a má přílišná očekávání. Pokud se v takovém případě regrese nepodaří, prosím, neberte to jako selhání ani jednoho z nás dvou. I neúspěšnou regresi lze brát jako příležitost a důležitou zprávu pro vás. Pokud se vám nepodaří do regrese dostat a budete-li mít zájem, doporučím  a ukážu vám cvičení, pomocí kterých se postupně můžete začít dostávat sami k sobě a vytvářet tak předpoklady nejen pro úspěch regrese. V takovém případě počítejte s tím, že to bude nějakou dobu trvat a neobejde se to bez vaší ochoty na sobě pracovat. O své peníze nepřijdete, po čas, který nevěnujeme z tohoto důvodu regresi, se Vám budu věnovat formou konzultace podle aktuální hodinové sazby. Dohodneme se individuálně, podle konkrétní situace.

KDY REGRESI NELZE USKUTEČNIT

Kvantovou regresí může projít kdokoliv od 17 let, až na dále uvedené výjimky.

Regresi nelze v žádném případě absolvovat pod vlivem omamných nebo návykových látek (alkohol, drogy).

Regresi nemohou absolvovat lidé, kterým byla diagnostikována duševní porucha nebo nemocnění (některá z poruch osobnosti, jakákoliv forma schizofrenie, dále např. depresivní, bipolární, úzkostná porucha atd.).

Zde  najdete další informace ke kvantové regresi:

  1. Co je kvantová regrese
  2. Jak probíhá sezení
  3. Jak se připravit na sezení
  4. Obrázky k zapamatování
  5. Kdy regrese není možná nebo nemusí být úspěšná
  6. Objednávka kvantové regrese, cena a platba