Co potřebujeme?

VŠICHNI MÍVÁME NĚKTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH MYŠLENEK A POCITŮ A NEZNÁME JEJICH PŘÍČINY

 1. NEVÍME JAK DÁL.
 2. Jsme VYČERPANÍ a UNAVENÍ a nevíme proč.
 3. Jsme trvale ve STRESU a nevíme si rady.
 4. Máme FYZICKÉ A/NEBO PSYCHICKÉ POTÍŽE.
 5. LÉČÍME SE klasicky a/nebo alternativně BEZ VÝSLEDKU.
 6. Trpíme nepochopitelným STRACHEM nebo FÓBIÍ.
 7. VYČERPÁVAJÍ nás VZTAHY s lidmi.
 8. NEVIDÍME SMYSL ŽIVOTA. MÁME POCIT, ŽE SE NÁŠ ŽIVOT SE ZASTAVIL.
 9. OPAKUJE SE NÁM  STÁLE STEJNÝ PROBLÉM a jeho ZÁVAŽNOST SE STÁLE STUPŇUJE.
 10. TOUŽÍME TO VŠECHNO POCHOPIT  a něco nám stále zůstává skryto.

MÁTE POCIT ŽE UVEDENÉ BODY  JSOU PŘESNĚ O VÁS?  V TOM PŘÍPADĚ VÍTEJTE, PROTOŽE JSTE TU SPRÁVNĚ. BUDETE-LI CHTÍT, MŮŽEME SE SPOLU PUSTIT DO OBJEVOVÁNÍ SKRYTÝCH SOUVISLOSTÍ, KTERÉ VÁM POMONOU O NĚCO VÍC POCHOPIT ŽIVOT A PŘIBLÍŽIT SE  HARMONII.

Stačí vyplnit OBJEDNÁVKU KONZULTACE/TERAPIE, kde mi stručně popíšete svůj problém a navrhnete způsob a vaše časové možnosti setkání. Odpovídám obratem do jednoho, maximálně dvou dnů.


ČEHO SE PŘI SVÉ PRÁCI DRŽÍM?

VŽDY PRACUJEME S VAŠÍ ENERGIÍ, VAŠÍM VĚDOMÍM, PŘEDSTAVAMI, MYŠLENKAMI. JÁ JSEM JEN VAŠÍ PRŮVODKYNÍ NA TÉTO CESTĚ A METODY, KTERÉ POUŽÍVÁM JSOU POMŮCKAMI, KTERÉ NÁM SPOLEČNĚ UMOŽŇUJÍ VÁŠ PROBLÉM UCHOPIT A PRACOVAT S NÍM. POKUD ŽIJEME VĚDOMĚ, TYTO POMŮCKY NEPOTŘEBUJEME. VŠECHNO, CO POTŘEBUJEME VE SKUTEČNOSTI UŽ MÁME.

 1. Každodenní zklidnění, Léčení vědomím a Kvantová regrese jsou jen metodami, pomůckami. Jak budou fungovat ve vašem případě, záleží na míře vaší otevřenosti vůči nabízenému způsobu práce.
 2. Společným záměrem naší spolupráce je váš vědomější život.
 3. Vaše vlastní aktivita  je podstatou jakékoli metody, kterou využívám. Urputná touha dosáhnout cíle je překážkou.
 4. Pokud mi dáte svou důvěru, kousek vaší cesty k vědomějšímu životu vás ráda doprovodím.
 5. Cílem naší spolupráce je, abyste mě nepotřebovali. 🙂

S láskou podporuji vznik a rozvoj vašeho  láskyplného a trpělivě laskavého vztahu k sobě samým. 🙂