Nalezněte v sobě sílu dubu – duben je skvělá příležitost, kdy začít!


25% sleva na na všechny služby v dubnovém mezidobí země.
Nevztahuje se na zvýhodněné balíčky služeb. Týká se konzultací objednaných na celý duben 2019. Např. vstupní výživová konzultace pouhých 900 Kč – zpracování čínského astrotypu vč. písemného komentáře a osobní konzultace 1 575 Kč atd.

V případě zájmu možnost konzultací přes Skype.

Duby na kopci nad Řevnicemi, neděle 24. března

Podle čínské kosmologie patří období mezi 5. dubnem a 4. květnem k takzvaným „mezidobím země“, která jsou v průběhu roku celkem 4. Kromě dubna se jedná ještě o leden, červenec a říjen. Mezidobí země se střídají vždy mezi předchozím a následujícím ročním obdobím, která odpovídají ostaním prvkům v pentagramu prvků (dřevo – jaro, oheň – léto, kov – podzim, voda – zima. Jsou to období, kdy máme výbornou příležitost využít působících energií, k tomu, abychom se dostali do svého středu, odložili, co nepotřebujeme, vytvořili místo pro to, co nastane a podpořili tak proudění životních sil v nadcházejícím období na různých úrovních našeho bytí.

V tomto období se lze připravit nejen na následující roční období (léto), ale také napravit to, co se v předcházejícím ročním období (jaro) nepodařilo. Znamená to, že nám to v dubnu půjde lépe i co se týká výživy, celkového životního stylu a posílení zdraví pro období léta .

Protože jsme právě nyní v období dřeva (únor-březen), tj. jara, v dubnu máme možnost se připravit na nadcházející období ohně. To nám umožní maximálně využít možnosti, které nám přicházející roční období (léto) nabízí. Podle čínského kalendáře začíná leto 5. květnem.

Čínský astrotyp, výživa a zdraví

Koza, Buvol, Opice, Drak… Čínský astrotyp lze využít v mnoha směrech. Považuji ho za stejně mnohovrstevnatý zdroj informací, jako je sám život. Jako každý horoskop, umožňuje i astrotyp zejména hlubší sebepoznání, a to do takové hloubky, do jaké jsme schopni v danou chvíli sami nahlédnout. Platí to i pro výživu a přibližování se ke stavu, který nazýváme zdravím.

Určení tzv. prenatálních zátěží, nám umožňuje poznat, které meridiány byly v prenatálním období a okamžiku prvního nadechnutí působením kosmických energií zatíženy, které naopak měly pozitivní podporu nebo na které byl vliv neutrální.

Postnatální zátěže potom ukazují na to, ve kterých obdobích života budeme vystaveni vlivům, které mohou mít za následek disbalance v konkrétních meridiánech.

Tyto informace se velmi dobře doplňují s účinky některých dostupných regeneračních rostlinných preparátů, které lze potom účinně využívat k celkové harmonizaci organismu, dokonce na více úrovních. Stejně tak je k podpoře rovnováhy žádoucí využít vhodnou úpravu stravy a celkového životního stylu. To vše nám pomáhá při odkrývání závojů, které brání světlu naší duše plně zářit.

Pokud máte zájem o zpracování astrotypu, využijte Objednávkový formulář, nebo napište e-mail na martina,pribylova@pozvolna.cz.