Regresní terapie metodou HAP

Nabízím pomoc při řešení psychických i zdravotních problémů nejrůznějšího rázu metodou HLUBINNÉ ABREAKTIVNÍ PSYCHOTERAPIE (HAP), kterou vyvinul Andrej Dragomirecký. Jedná se o bezpečnou metodu regresní terapie, kdy terapeut pracuje s klientem za jeho plného vědomí. Metoda má vypracovanou techniku, která umožňuje klienta vést k odblokování (odreagování) traumatických událostí a podpořit tak jeho zaměření na budoucnost, posílit jeho vitalitu, schopnost úspěšně zvládat nové životní situace bez zatížení minulými traumaty a posunout se ve svém životě dál.

Metodou lze vyřešit nejrůznější problémy fyzického těla i psychiky – závislosti, fóbie, migrény, bolesti hlavy, zad i jiných částí těla, problémy se smysly (zrakem, sluchem atd.), poúrazové a jiné posttraumatické stavy, poruchy příjmu potravy a nejrůznější trávící problémy a další psychické i fyzické potíže. Na velmi hluboké úrovni dochází k vytvoření podmínek pro odeznění tělesných i psychických symptomů, často je úleva a odeznění problému okamžitá, záleží na jeho typu a dalších okolnostech.

V případě zájmu o bližší informace a objednání, prosím, pište na martina.pribylova@pozvolna.cz nebo volejte na tel. +420 775 358 402. Terapie probíhají na základě dohody na uvedeném kontaktu, případně dle dohody jinde a v jiném čase.  Základní informace o ceně najdete v ceníku na těchto stránkách. V individuálních případech je možná cena dohodou v závislosti na délce potřebné terapie s ohledem na možnosti klienta.

Nalezněte v sobě sílu dubu – duben je skvělá příležitost, kdy začít!


25% sleva na na všechny služby v dubnovém mezidobí země.
Nevztahuje se na zvýhodněné balíčky služeb. Týká se konzultací objednaných na celý duben 2019. Např. vstupní výživová konzultace pouhých 900 Kč – zpracování čínského astrotypu vč. písemného komentáře a osobní konzultace 1 575 Kč atd.

V případě zájmu možnost konzultací přes Skype.

Duby na kopci nad Řevnicemi, neděle 24. března

Podle čínské kosmologie patří období mezi 5. dubnem a 4. květnem k takzvaným „mezidobím země“, která jsou v průběhu roku celkem 4. Kromě dubna se jedná ještě o leden, červenec a říjen. Mezidobí země se střídají vždy mezi předchozím a následujícím ročním obdobím, která odpovídají ostaním prvkům v pentagramu prvků (dřevo – jaro, oheň – léto, kov – podzim, voda – zima. Jsou to období, kdy máme výbornou příležitost využít působících energií, k tomu, abychom se dostali do svého středu, odložili, co nepotřebujeme, vytvořili místo pro to, co nastane a podpořili tak proudění životních sil v nadcházejícím období na různých úrovních našeho bytí.

V tomto období se lze připravit nejen na následující roční období (léto), ale také napravit to, co se v předcházejícím ročním období (jaro) nepodařilo. Znamená to, že nám to v dubnu půjde lépe i co se týká výživy, celkového životního stylu a posílení zdraví pro období léta .

Protože jsme právě nyní v období dřeva (únor-březen), tj. jara, v dubnu máme možnost se připravit na nadcházející období ohně. To nám umožní maximálně využít možnosti, které nám přicházející roční období (léto) nabízí. Podle čínského kalendáře začíná leto 5. květnem.

ŽIVOTNÍ CÍL – VĚDOMÁ VÝŽIVA – ČÁST DRUHÁ

 1. Mám svůj životní cíl?
 2. Jaký je?
 3. Je můj životní cíl nastavený tak, abych k němu mohl/a směřovat celý život?
 4. Co se stane a co udělám, pokud svého životního cíle dosáhnu?

Pravděpodobně zjistíte, že žádný jasně formulovaný životní cíl nemáte. A ještě pravděpodobněji se zeptáte, jak to souvisí s výživou. Jako všechno ostatní, protože jde o náš život a celé jeho směřování.

Náš pravý životní cíl by měl být v souladu s naší životní cestou, která nám byla dána, resp. kterou si naše duše před příchodem sem na Zemi zvolila.

Čínská Kniha proměn (I-ťing) obsahuje hexagram č. 27, jehož název v českém překladu Oldřicha Krále zní „Čelisti„.

Tématy hexagramu je živení sebe i ostatních, kvalita toho, čím sebe i ostatní živíme, naše návyky a zacházení se sebou samým, vztah k sobě i k okolí. Nejde zde pouze o výživu ve smyslu jídla, ale o výživu celé bytosti, tj. i naší duše, tj. i o to, čím se zabýváme, jaké myšlenky máme, čemu věnujeme pozornost a čím se necháváme ovlivňovat. Ani výživu našeho hmotného těla přitom nelze zanedbávat, protože její kvalitou určujeme, jak nám naše tělo zde na Zemi bude na naší cestě pomáhat. A ani vztah k Zemi a spojení s ní zde nemůže být na posledním místě.

Zamysleme se každý sám za sebe: Vím, kam mám směřovat? A směřuji tam? Co mohu udělat pro to, abych se dostal/a na cestu, která je pro mě ta pravá?

Při formulaci životního cíle i dílčích cílů etap našeho života pomáhá spojení s naší vnitřní moudrostí, kterého můžeme dosáhnout např. pomocí jednoduché meditace, která není nic jiného, než vědomé zpomalení frekvencí našeho mozku do frekvencí alfa. I při denním opakování meditace, která trvá 15 minut můžeme dosáhnout skvělých výsledků. Doporučuji trpělivost, na nic netlačit, nic neuspěchat, dát si čas a denně se alespoň na pár minut zastavit a naladit se na sebe.

Pokud máte zájem o konzultaci, kontaktujte mě e-mailem na martina.pribylova@pozvolna.cz,  na tel. 775 358 402 nebo vyplňte Objednávkový formulář. Osobní konzultace dle předchozí dohody na adrese Rybalkova 55, Praha 10.

Čínský astrotyp, výživa a zdraví

Koza, Buvol, Opice, Drak… Čínský astrotyp lze využít v mnoha směrech. Považuji ho za stejně mnohovrstevnatý zdroj informací, jako je sám život. Jako každý horoskop, umožňuje i astrotyp zejména hlubší sebepoznání, a to do takové hloubky, do jaké jsme schopni v danou chvíli sami nahlédnout. Platí to i pro výživu a přibližování se ke stavu, který nazýváme zdravím.

Určení tzv. prenatálních zátěží, nám umožňuje poznat, které meridiány byly v prenatálním období a okamžiku prvního nadechnutí působením kosmických energií zatíženy, které naopak měly pozitivní podporu nebo na které byl vliv neutrální.

Postnatální zátěže potom ukazují na to, ve kterých obdobích života budeme vystaveni vlivům, které mohou mít za následek disbalance v konkrétních meridiánech.

Tyto informace se velmi dobře doplňují s účinky některých dostupných regeneračních rostlinných preparátů, které lze potom účinně využívat k celkové harmonizaci organismu, dokonce na více úrovních. Stejně tak je k podpoře rovnováhy žádoucí využít vhodnou úpravu stravy a celkového životního stylu. To vše nám pomáhá při odkrývání závojů, které brání světlu naší duše plně zářit.

Pokud máte zájem o zpracování astrotypu, využijte Objednávkový formulář, nebo napište e-mail na martina,pribylova@pozvolna.cz.

OBRAZ ŽIVOTA – VĚDOMÁ VÝŽIVA – ČÁST PRVNÍ

Pokud chceme trvale změnit způsob výživy, postavit ho na intuici a učinit ho vědomým, nevyhneme se na začátku pečlivému prozkoumání svého života a stanovení si cílů, kterých chceme dosáhnout. Záměrně používám slovo výživa, ne stravování, právě proto, že obsahuje slovo život. 🙂

Vědomá výživa (nebo taky vědomé stravování, intuitivní jedení apod.) není jen o jídle, je o celém našem životě, o našich postojích, způsobech řešení problémů, dlouhodobě zažitých návycích… Je o celé naší bytosti. Většina z nás se stravuje tak nějak automaticky, nevědomě. Podobně, jako nevědomě procházíme dost dlouhou částí našeho života, někteří z nás i životem celým.

Věnujme nejprve pozornost OBRAZU SVÉHO SOUČASNÉHO ŽIVOTA. Udělejme si na sebe čas, zastavme se a zamysleme se nad 8 jeho oblastmi. Níže uvádím stručný návod, jak můžete postupovat:

Věnujte sami sobě denně  alespoň 10 minut času a nejprve postupně podrobte zevrubnému prozkoumání  8 dále uvedených oblastí, které souvisí s naší celkovou spokojeností. Každý den si zvolte jednu. Pokud vám v seznamu něco chybí a potřebujete to tam mít, seznam si doplňte.

 1. Můj vztah k sobě
 2. Moje vztahy k ostatním lidem, komunikace
 3. Moje práce
 4. Můj volný čas – koníčky, odpočinek, pohyb, cvičení
 5. Můj duchovní a osobní rozvoj
 6. Zvládání stresu
 7. Výživa – vztah k jídlu, jím když mám hlad nebo zajídám emoce a stres, vyživuji své tělo nebo mu škodím?
 8. Prostředí, ve kterém se pohybuji a žiji
 • Ohodnoťte každou z uvedených 8 oblastí pomocí 10 bodové škály. Čím menší počet bodů, tím je stav dané oblasti Vašeho života horší a naopak, čím více bodů, tím větší je vaše spokojenost s danou oblastí.
 • Napište si ke každé oblasti 5 klíčových slov, která s ní jsou spojená, jak tuto oblast prožíváte, jak jste s ní spokojeni, co pro vás znamená? Pokud chcete, napište si stručný komentář.
 • Dál se zamyslete nad tím, která z oblastí vám bere nejvíc energie a která vám jí nejvíc dává a proč.
 • Seřaďte si oblasti v pořadí, ve kterém je máte v plánu zlepšovat.

Pravděpodobně jste přišli na to, že se všechny uvedené oblasti prolínají a návzájem ovlivňují. Není divu, je to přece obraz Vašeho života.

A poslední dnešní úkol: Začněte uvažovat o tom, jestli máte životní cíl a jaký je. O tom příště:-)

Pokud máte zájem o konzultaci, kontaktujte mě e-mailem na martina.pribylova@pozvolna.cz nebo na tel. 775 358 402 nebo vyplňte Objednávkový formulář. Osobní konzultace dle předchozí dohody na adrese Rybalkova 55, Praha 10.

SADA KONZULTACÍ „JAK SE SPOJIT SE SVÝM TĚLEM A VYUŽÍVAT SVOU INTUICI V PŘÍSTUPU KE STRAVOVÁNÍ“ – OBJEDNÁVEJTE NYNÍ

Jako výživová poradkyně vím, s čím většina z nás v oblasti stravování zápasí. Nabízím konzultace, které Vás vedou krok za krokem k tomu, jak své návyky postupně a účinně měnit. Cílem je Vás přesvědčit o tom, že správné a zdravé stravování není žádná velká věda a že zásady jsou vlastně velmi prosté: klíčové je spojit se se svým tělem a naučit se používat vlastní intuici. V první řadě musíte vědět, co chcete a nenechat se odradit počátečními přešlapy. 🙂

Konzultace první – JAK ZAČÍT SE ZMĚNOU – Proč za mnou přicházíte, cíle, analýza Vašeho současného stravování, analýza těla, základní výživová doporučení a doporučení co změnit v životním stylu, doporučení postupu – co změnit nejdříve.

Konzultace druhá – JAK VYTRVAT V ZAVÁDĚNÍ ZMĚN – Co se Vám podařilo změnit, co ne, kontrolní analýza těla, doporučení, jak pokračovat v započatých změnách, doplnění informací z první konzultace. Konzultace k Vámi vybranému tématu.

Konzultace třetí – JAK DÁL ZDOKONALOVAT SVÉ ZDRAVÍ I SVŮJ ŽIVOT – Co se Vám podařilo ke změnám přidat, co byste chtěli změnit dál, kontrolní analýza těla, doporučení dalšího postupu. Konzultace k Vámi vybranému tématu.

V průběhu druhé a třetí konzultace se kromě vyhodnocení pokroku od předchozí konzultace zaměříme na některé z následujících témat podle Vašeho výběru:

 • Intuitivní stravování – co to je a jak postupovat
 • Co je zdravé a co ne v detailnějším pohledu
 • Jak jíst zdravě v prostředí všudypřítomných masáží potravinářským průmyslem, jak a kde nakupovat, čeho si všímat, jak se rozhodovat při nákupu potravin
 • Jak vařit podle principů správné výživy, jak vymýšlet jednoduché recepty, kde hledat inspiraci
 • Jak přistupovat k doplňkům stravy

Další témata můžete sami navrhnout.

Cena sady 3 konzultací: 1 900 Kč při úhradě celé sady předem, při platbě dílčích konzultací 700 Kč/konzultace.

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVEJTE E-MAILEM NA martina.pribylova@pozvolna.cz. UVÁDĚJTE CELÉ JMÉNO A KONTAKTNÍ TELEFON PRO OVĚŘENÍ OBJEDNÁVKY. KAŽDÁ PÁTÁ ZÁJEMKYNĚ NEBO ZÁJEMCE OBDRŽÍ SADU 3 KONZULTACÍ ZA SNÍŽENOU CENU 1 200 Kč. PLATÍ PRO ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVY ZASLANÉ DO 15. 11. 2018 VČETNĚ.

 

MĚJTE RÁDI SEBE I JÍDLO! :-)

CHCETE NAJÍT A UDRŽET SI SVOU OPTIMÁLNÍ VÁHU? MĚJTE RÁDI SEBE I JÍDLO! :-)

Trvale se zbavit nadváhy nebo podváhy, tj. dosáhnout a udržet si svou optimální váhu bez útrap a výkyvů spojených se zkoušením nejrůznějších „diet“, stresováním se hodnotou BMI a dalšími strašáky lze pouze nalezením láskyplného vztahu k sobě, uvědoměním si svých postojů k jídlu a jejich vědomou harmonizací. Pokud se nám toto podaří, máme vyhráno. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti.

Co je třeba udělat?

 1. Dopřejme si svobodu, absolutně zapomeňme na „diety“, BMI a podobné lidské vynálezy, které nám víc škodí, než slouží. Každý jsme originál a většina z nás prostě není geneticky ani jinak určena k tomu, být modelkou nebo modelem s BMI mezi 16 a 18. Znamená to obrovskou úlevu. Nemusíme se všichni nacpat do důmyslně vytvořených škatulek, které nás stresují.
 2. Nalaďme se na to, co naše tělo skutečně potřebuje – tj. začít vnímat zejména okamžik, kdy mám skutečně hlad, což ve většině případů lidí s obezitou, nadváhou nebo naopak váhou příliš nízkou je klíčový problém, který není tak banální, jak by se mohlo zdát. Zde mnoho lidí potřebuje pomoc.
 3. Ve chvíli, kdy máme skutečně hlad, se najezme tím, o čem víme, že našemu tělu právě v tuto chvíli udělá skutečně dobře. Nehrozí potom přejídání ani to, že se najíme nedostatečně nebo sníme něco, co nám uškodí. V tomto bodu lze zkoumat, co všechno lze jíst a jak to na nás působí. Může to být docela zábava, protože mnoho z nás má jídelníček zoufale jednotvárný, právě díky nejrůznějším omezením, které jsme v průběhu života přijali.
 4. Ještě jednou na závěr: Mějme se rádi a naučme se poslouchat svou intuici, dojdeme tak naprosto přirozeně ke konzumaci právě pro nás nejlepších potravin, nebudeme si vyčítat, že jsme snědli něco „nezdravého“ nebo „špatného“, protože tyto pojmy vyloučíme ze slovníku. Proto mějme rádi v první řadě sebe. Láska k sobě je tím největším darem i pro naše okolí. Zajistíme si tak harmonii nejen v oblasti stravování, ale v celém životě a bude nám dobře.

Tak můžeme POZVOLNA 🙂 a natrvalo dosáhnout své optimální váhy odpovídající věku, typu postavy, pohlaví a všemu ostatnímu, co nás činí jedinečnými.

Zkrátka: POKUD SE DO TOHO S CHUTÍ PUSTÍME, BUDE NÁM SKVĚLE, PROTOŽE NÁM NEBUDE NIC CHYBĚT.

Pokud potřebujete pomoci se vztahem nejen k jídlu, jsem tu pro Vás. Pište na martina.pribylova@pozvolna.cz. Kromě jména a telefonu, prosím, uveďte i problém, který chcete řešit. Ozvu se za účelem domluvy termínu konzultace.

S láskou a úctou

Martina Přibylová

 

 

 

Potřebujete letní osvěžení? Vyzkoušejte vodní kefír!

Teď si určitě mnoho z vás řekne, co je to za nesmysl kefír z vody, když kefír je přeci z mléka. Ale čtete dobře. VODNÍ KEFÍR je kvašený nápoj, který se dá vyrobit s pomocí tibetské houby.  Je známá pod názvem „TIBI KRYSTALY“ a jde o vodní kefírová zrna, která obsahují bakterie a kvasinky, zejména Lactobacillus spp., Streptococcus spp., Lactococcus spp., Enterococcus spp., Leuconostoc spp., Kluyveromyces marxianus, Candida kefyr,  Galactomyces geotrichum, Geotrichum candidum, Kluyveromyces spp., Saccharomyces spp., Torulaspora delbrueckii, Zygosaccharomyces rouxii, Acetobacter spp. a další. Složení je proměnlivé, prostě jde o proměnlivý organismus. Bakterie a kvasinky v tibi krystalech se stejně jako ostatní kefírové kultury, živí cukry, které přeměňují na kyseliny, oxid uličitý a alkohol.

Pokud Vás napadá, že jde o mikroorganismy, které blahodárně působí na naše střeva, máte naprostou pravdu. Kromě toho, že je vodní kefír velmi osvěžující nápoj, protože stejně jako jiné kvašené výrobky (mléčný kefír, jogurty, kvašená zelenina atd.) má ochlazující termický vliv na náš organismus a oceníte ho zejména v horkých letních dnech, tak je doslova balzámem pro naše střeva a tím i pro imunitní systém a dělá dobře například i játrům. A co navíc, k jeho výrobě nepoužíváme mléko, jehož vhodnost pro každodenní konzumaci je velmi diskutabilní.

Příprava vodního kefíru je jednoduchá, řada lidí používá různé „vychytávky“, a tak i zde platí, že „tvořivosti se meze nekladou“. Níže uvádím postup přípravy, má 2 fáze.

Co budete potřebovat:

Skleněnou nádobu o objemu 1,5-2 l

 • Na 1 l kefíru cca 50 g tibi krystalů (já většinou mám víc, protože jejich množství stoupá tím, jak se množí)
 • lžíce cukru (já vzhledem k výhradám k rafinovanému cukru používám nerafinovaný třtinový)
 • 1 l filtrované vody (lze použít i vychladlou převařenou vodu)
 • 2-3 lžíce nesířených rozinek

 

1. fáze

Do sklenice vložíte tibi krystaly, 2-3 lžíce spařených rozinek (zbavíte je tak přidaného oleje, který většinou obsahují), 2-3 lžíce cukru. Sklenici necháte 24 hodin v pokojové teplotě na denním světle. Sklenici nedávejte na přímé sluneční světlo.

2. fáze

Po 24 hodinách vodu slijte do litrové skleněné lahve a umístěte do lednice, kde nápoj necháte „dokvasit“ dalších 24 hodin. V této fázi nastává prostor pro kreativitu, neboť do nápoje můžete před vložením do lednice přidat kousky čerstvého ovoce, bylinky apod. Lze přidat např. i jablečný džus, výsledkem

budete překvapeni, nemá totiž chybu J! Já přidávám třeba i kustovnici. Jak známo, kvašením se v zelenině a ovoci zvyšuje poměr důležitých nutričních látek, jako jsou vitamíny, minerály a tzv. fytoživiny. Nabízí se tedy příležitost nápoj úžasně obohatit. Vynikající je však i pokud do druhého kvašení nic nepřidáte.

Nutno podotknout, že v létě se doba 1. fáze díky vyšším teplotám zkracuje. Mikroorganismy totiž pracují rychleji a cukr, kterým jste je nakrmili, spotřebují dříve a pak mají hlad.  Z toho plyne, že je třeba nápoj trochu opečovávat a nenechat mikroorganismy hladovět moc dlouho. Odměnou Vám bude úžasné letní osvěžení.

A upozornění nakonec: své tělo zpočátku na vodní kefír navykejte po troškách, abyste si nepřivodili nežádoucí účinky, protože na něj Vaše střeva nebudou zvyklá. Tj. ochutnávejte třeba po lžičkách, nevypijte rovnou celý litr, i když Vás to určitě bude lákat. Zkrátka, mějte respekt k síle přírody i ke svému organismu a postupujte POZVOLNA. Dobrou chuť!