Regresní terapie

Spojte se se záměrem své duše
(Foto: L. Brožíková)

Nabízím pomoc při řešení psychických i zdravotních problémů nejrůznějšího rázu metodou HLUBINNÉ ABREAKTIVNÍ PSYCHOTERAPIE (HAP), kterou vyvinul Andrej Dragomirecký. Jedná se o metodu regresní terapie, kdy terapeut pracuje s klientem za jeho plného vědomí. Metoda má vypracovanou techniku, která umožňuje klienta vést k odblokování (odreagování) traumatických událostí a podpořit tak jeho zaměření na budoucnost, posílit jeho vitalitu, schopnost úspěšně zvládat nové životní situace bez zatížení minulými traumaty a posunout se ve svém životě dál.

Metodou lze vyřešit nejrůznější problémy fyzického těla i psychiky – závislosti, fóbie, migrény, bolesti hlavy, zad i jiných částí těla, problémy se smysly (zrakem, sluchem atd.), poúrazové a jiné posttraumatické stavy, poruchy příjmu potravy a nejrůznější trávící problémy a další psychické i fyzické potíže. Na velmi hluboké úrovni dochází k vytvoření podmínek pro odeznění tělesných i psychických symptomů, často je úleva a odeznění problému okamžitá, záleží na jeho typu a dalších okolnostech.

V případě zájmu o bližší informace a objednání, prosím, pište na martina.pribylova@pozvolna.cz nebo volejte na tel. +420 775 358 402. Terapie probíhají na základě dohody na uvedeném kontaktu.  Základní informace o ceně najdete v ceníku. V individuálních případech je možná cena dohodou v závislosti na potřebné délce terapie s ohledem na možnosti klienta.

Moje světlo aneb jak najít sám sebe

O metodách, které nám pomáhají najít světlo duše a naši pravou životní cestu.

přednáška Martiny Přibylové s diskusí a krátkou meditací

Foto: M. Přibylová

čtvrtek 23. 5. 2019, 17:30-20:00

malý sál v podkroví Divadla Kampa, Nosticova 2a, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

PROGRAM

Kde se právě nyní nacházím? Jsem na své pravé cestě? Jak to poznám? Jaký postup a jaké metody jsou právě pro mě vhodné k tomu, abych našel/našla svou pravou cestu? A jak posílit svou schopnost realizovat změny? Tyto otázky jsou východiskem připravované přednášky.

 • Duše a tělo, jejich vzájemný vztah a vyživování
 • Jak využít k sebepoznání čínskou astrologii
 • V čem pomáhá regresní terapie
 • Jak uskutečňovat životní změny v souladu s duší
 • Krátká meditace: Moje budoucnost
 • Závěrečná diskuse, sdílení zkušeností účastníků, zakončení (krátce po 20. hodině)


PŘIHLÁŠKY A VSTUPENKY

Přihlášky prostřednictvím kontaktního formuláře.

Za závaznou přihlášku považuji úhradu vstupného na účet č. 2601441003/2010, do poznámky pro příjemce uveďte kód P0119. Doklad o zaplacení obdržíte elektronickou poštou nebo na místě.

Ceny vstupného

Vstupenkové bonusy při včasném přihlášení

290 Kč (při přihlášení do 12. 5. 2019)

320 (při přihlášení do 22. 5. 2019)

Vstupné při platbě na místě (účast je třeba vždy nahlásit předem prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem na martina.pribylova@pozvolna.cz).

350 Kč

Těším se na Vás 🙂

Storno podmínky: Vrácení 50 % vstupného při odhlášení do 20. 5. 2019. Při pozdějším odhlášení vstupné nevracíme. Děkujeme za pochopení.ŽIVOTNÍ CÍL – VĚDOMÁ VÝŽIVA – ČÁST DRUHÁ

 1. Mám svůj životní cíl?
 2. Jaký je?
 3. Je můj životní cíl nastavený tak, abych k němu mohl/a směřovat celý život?
 4. Co se stane a co udělám, pokud svého životního cíle dosáhnu?

Pravděpodobně zjistíte, že žádný jasně formulovaný životní cíl nemáte. A ještě pravděpodobněji se zeptáte, jak to souvisí s výživou. Jako všechno ostatní, protože jde o náš život a celé jeho směřování.

Náš pravý životní cíl by měl být v souladu s naší životní cestou, která nám byla dána, resp. kterou si naše duše před příchodem sem na Zemi zvolila.

Čínská Kniha proměn (I-ťing) obsahuje hexagram č. 27, jehož název v českém překladu Oldřicha Krále zní „Čelisti„.

Tématy hexagramu je živení sebe i ostatních, kvalita toho, čím sebe i ostatní živíme, naše návyky a zacházení se sebou samým, vztah k sobě i k okolí. Nejde zde pouze o výživu ve smyslu jídla, ale o výživu celé bytosti, tj. i naší duše, tj. i o to, čím se zabýváme, jaké myšlenky máme, čemu věnujeme pozornost a čím se necháváme ovlivňovat. Ani výživu našeho hmotného těla přitom nelze zanedbávat, protože její kvalitou určujeme, jak nám naše tělo zde na Zemi bude na naší cestě pomáhat. A ani vztah k Zemi a spojení s ní zde nemůže být na posledním místě.

Zamysleme se každý sám za sebe: Vím, kam mám směřovat? A směřuji tam? Co mohu udělat pro to, abych se dostal/a na cestu, která je pro mě ta pravá?

Při formulaci životního cíle i dílčích cílů etap našeho života pomáhá spojení s naší vnitřní moudrostí, kterého můžeme dosáhnout např. pomocí jednoduché meditace, která není nic jiného, než vědomé zpomalení frekvencí našeho mozku do frekvencí alfa. I při denním opakování meditace, která trvá 15 minut můžeme dosáhnout skvělých výsledků. Doporučuji trpělivost, na nic netlačit, nic neuspěchat, dát si čas a denně se alespoň na pár minut zastavit a naladit se na sebe.

Pokud máte zájem o konzultaci, kontaktujte mě e-mailem na martina.pribylova@pozvolna.cz,  na tel. 775 358 402 nebo vyplňte Objednávkový formulář. Osobní konzultace dle předchozí dohody na adrese Rybalkova 55, Praha 10.

Čínský astrotyp, výživa a zdraví

Koza, Buvol, Opice, Drak… Čínský astrotyp lze využít v mnoha směrech. Považuji ho za stejně mnohovrstevnatý zdroj informací, jako je sám život. Jako každý horoskop, umožňuje i astrotyp zejména hlubší sebepoznání, a to do takové hloubky, do jaké jsme schopni v danou chvíli sami nahlédnout. Platí to i pro výživu a přibližování se ke stavu, který nazýváme zdravím.

Určení tzv. prenatálních zátěží, nám umožňuje poznat, které meridiány byly v prenatálním období a okamžiku prvního nadechnutí působením kosmických energií zatíženy, které naopak měly pozitivní podporu nebo na které byl vliv neutrální.

Postnatální zátěže potom ukazují na to, ve kterých obdobích života budeme vystaveni vlivům, které mohou mít za následek disbalance v konkrétních meridiánech.

Tyto informace se velmi dobře doplňují s účinky některých dostupných regeneračních rostlinných preparátů, které lze potom účinně využívat k celkové harmonizaci organismu, dokonce na více úrovních. Stejně tak je k podpoře rovnováhy žádoucí využít vhodnou úpravu stravy a celkového životního stylu. To vše nám pomáhá při odkrývání závojů, které brání světlu naší duše plně zářit.

Pokud máte zájem o zpracování astrotypu, využijte Objednávkový formulář, nebo napište e-mail na martina,pribylova@pozvolna.cz.

OBRAZ ŽIVOTA – VĚDOMÁ VÝŽIVA – ČÁST PRVNÍ

Pokud chceme trvale změnit způsob výživy, postavit ho na intuici a učinit ho vědomým, nevyhneme se na začátku pečlivému prozkoumání svého života a stanovení si cílů, kterých chceme dosáhnout. Záměrně používám slovo výživa, ne stravování, právě proto, že obsahuje slovo život. 🙂

Vědomá výživa (nebo taky vědomé stravování, intuitivní jedení apod.) není jen o jídle, je o celém našem životě, o našich postojích, způsobech řešení problémů, dlouhodobě zažitých návycích… Je o celé naší bytosti. Většina z nás se stravuje tak nějak automaticky, nevědomě. Podobně, jako nevědomě procházíme dost dlouhou částí našeho života, někteří z nás i životem celým.

Věnujme nejprve pozornost OBRAZU SVÉHO SOUČASNÉHO ŽIVOTA. Udělejme si na sebe čas, zastavme se a zamysleme se nad 8 jeho oblastmi. Níže uvádím stručný návod, jak můžete postupovat:

Věnujte sami sobě denně  alespoň 10 minut času a nejprve postupně podrobte zevrubnému prozkoumání  8 dále uvedených oblastí, které souvisí s naší celkovou spokojeností. Každý den si zvolte jednu. Pokud vám v seznamu něco chybí a potřebujete to tam mít, seznam si doplňte.

 1. Můj vztah k sobě
 2. Moje vztahy k ostatním lidem, komunikace
 3. Moje práce
 4. Můj volný čas – koníčky, odpočinek, pohyb, cvičení
 5. Můj duchovní a osobní rozvoj
 6. Zvládání stresu
 7. Výživa – vztah k jídlu, jím když mám hlad nebo zajídám emoce a stres, vyživuji své tělo nebo mu škodím?
 8. Prostředí, ve kterém se pohybuji a žiji
 • Ohodnoťte každou z uvedených 8 oblastí pomocí 10 bodové škály. Čím menší počet bodů, tím je stav dané oblasti Vašeho života horší a naopak, čím více bodů, tím větší je vaše spokojenost s danou oblastí.
 • Napište si ke každé oblasti 5 klíčových slov, která s ní jsou spojená, jak tuto oblast prožíváte, jak jste s ní spokojeni, co pro vás znamená? Pokud chcete, napište si stručný komentář.
 • Dál se zamyslete nad tím, která z oblastí vám bere nejvíc energie a která vám jí nejvíc dává a proč.
 • Seřaďte si oblasti v pořadí, ve kterém je máte v plánu zlepšovat.

Pravděpodobně jste přišli na to, že se všechny uvedené oblasti prolínají a návzájem ovlivňují. Není divu, je to přece obraz Vašeho života.

A poslední dnešní úkol: Začněte uvažovat o tom, jestli máte životní cíl a jaký je. O tom příště:-)

Pokud máte zájem o konzultaci, kontaktujte mě e-mailem na martina.pribylova@pozvolna.cz nebo na tel. 775 358 402 nebo vyplňte Objednávkový formulář. Osobní konzultace dle předchozí dohody na adrese Rybalkova 55, Praha 10.